Dani draganića

Čak 34 požara u jednom danu – gorjelo u svim dijelovima Karlovačke županije, najviše na otvorenom, ali i elektro stup, staje, dimnjaci…

www.vzkz.hr

Čak 34 vatrogasne intervencije zbog požara, po podacima GIS-a županijske Vatrogasne zajednice, bile su jučer u Karlovačkoj županiji! I to u svim njenim dijelovima: Ogulinu, Draganiću, Polju Ozaljskom, Šišljaviću, Saborskom, Mrežničkim Novakima, Tušiloviću, Karlovcu…

Dobrovoljna vatrogasna društva i javne postrojbe Ogulina i Karlovca gasile su najčešće požare na otvorenom: makije, šikare, trave – čak i na karlovačkom stadionu! – no bila su i dva požara staja, pa stupa za struju u Šišljaviću, dimnjaka u Ogulinu i na Gradcu.

U Grabriku, jutros oko 5.40, gorjelo je u stanu zgrade.