Dani draganića

Cijena izgradnje parkinga kod dvorane na Rakovcu skočila s tri na sedam milijuna kuna

Parkiralište kod Sportske dvorane Mladost na Rakovcu bit će malo veći zalogaj za Gradski proračun. Umjesto prvotno procijenjena tri milijuna kuna, koštat će sedam bez PDV-a. Razlog tome je poskupljenje potrebnog materijala, od čega je najveći skok u cijeni vezan za elektroniku. Tako će Karlovčani moći računati na 56 parkirnih mjesta, uz nekoliko mjesta s punionicama za električna vozila, jedan dio će biti sa solarnim naponskim ćelijama, bit će osvijetljeno rasvjetnim tijelima na solarnu energiju, znat će se koliko je slobodnih, a koliko zauzetih mjesta.

Naime, do sada su provedena dva postupka javne nabave koja su poništena zbog prekoračenja procijenjene vrijednosti pristiglih ponuda, odnosno zato što u proračunu nisu bila osigurana dostatna financijska sredstva. U tijeku je treći postupak javne nabave, trenutno u fazi pregleda i ocjene ponuda u kojoj je pristigla jedna ponuda također iznad navedene procijenjene vrijednosti i to od AB Gradnje.

Parkiralište je dio europskog projekta Nikola Tesla Experience Center pa samim time mora biti napravljeno kako bi Centar dobio uporabnu dozvolu.

-Europsko sufinanciranje parkirališta u iznosu je od tri milijuna i 300 tisuća kuna, a ostalo Grad plaća sam, kazala je pročelnica Ana Hranilović Trubić.

Parking treba biti gotov do kraja godine.

-Bit će javan, što znači da će u svakom trenutku na njemu moći parkirati svi građani grada Karlovca, zaključio je gradonačelnik Damir Mandić.