Dani draganića

Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije plaća porezni dug svoje prethodnice Karle – Dat će 1,4 milijuna kuna i kamate

Porezni dug poreza na dodanu vrijednost od 1,4 milijuna kuna i zatezne kamate Razvojne agencije Karlovačke županije Karla u likvidaciji preuzet će njena sljednica JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Odluku je donijelo Upravno vijeće, a suglasnost treba dati Županijska skupština na sjednici u srijedu.

Sadašnja županijska Razvojna agencija je pravna sljednica nekadašnje Karle, a time je stekla ne samo njenu imovinu, kapital, potraživanja itd., nego i obveze pa tako i ovaj porezni dug za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., te od 1. siječnja do 31. listopada 2018.

Nad Karlom je u siječnju na Trgovačkom sudu u Zagrebu, na zahtjev FINA-e, proveden stečajni postupak, a porezni dug ostao je Regionalnoj razvojnoj agenciji. U njoj se, pak, nadaju da bi novac koji moraju platiti mogli dobiti nazad.

– U slučaju povoljnog ishoda postupka koji se vodi pred Visokim upravnim sudom u Rijeci na temelju uložene žalbe poreznog obveznika Razvojne agencije Karla u likvidaciji, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije podnijet će zahtjev za povrat uplaćenog poreza na dodanu vrijednost nadležnom poreznom tijelu, stoji u odluci Upravnog vijeća o plaćanju tog duga.

Što o takvoj odluci misle županijski vijećnici, saznat ćemo sutra.