Hag Pesah sameah!

Sinoć je počeo Pesah, najveći židovski praznik. Jedan je od triju hodočasničkih praznika kada svi Židovi koji imaju mogućnost, hodočaste u Jeruzalem. U vrijeme postojanja hrama svaki punoljetni muškarac bio je obavezan doći u Sveti grad. To je praznik koji se proslavlja uobitelji, za vrijeme Seder večere – svi ukućani se okupljaju oko trpeze na kojoj su postavljena jela koja simbolično podsjećaju na robovanje Izraelaca u Egiptu i na njihovo izbavljenje. Ovaj praznik se obilježava u spomen spasenja Žudova iz egipatskog ropstva.

Veličina praznika je u tome što je jedinstveni čin oslobađanja jednog naroda iz ropstva spojen s drugim jedinstvenim vjerskim događajem – dobijanjem Tore – Deset Božjih zapovijedi. U početku je slavljen sedam dana, ali je zbog nepreciznosti starog jevrejskog kalendara usvojen običaj da se u zemljama galuta (dijaspora) slavi osam dana i to svake godine od 15. do 22. nisana, pri čemu su prva i posljednja dva dana puni praznici, a ostala četiri polupraznici.

Prema riječima Tene Bunčić, predsjednice Udruge Židovi u Karlovcu, naši sugrađani židovske vjere su obilježavali ovaj blagdan tradicionalnom seder večerom čitajući Hagade koje je pronašla u komoricama, gdje ih je pospremio njen pradjed, posljednji karlovački nadkantor David Meisel. Unutar jedne je i komadić macesa (beskvasnog kruha) iz onog doba. Uz to se pije i prefino košer vino. Hag Pesah sameah!