Dani draganića

Posude za odvojeno prikupljanje otpada u svim MO i GČ u Karlovcu do kraja mjeseca, stižu i komposteri – Što više razdvojenog otpada, niža cijena

Svim karlovačkim mjesnim odborim, njih 26, kao i svim gradskim četvrtima, a 12 ih je, do kraja mjeseca stići će posude za odvojeno prikupljanje otpada; obiteljskim kućama od petka i 3.000 kompostera – 1.300 je već podijeljeno – kako bi u njih mogli odlagat bio razgradivi otpad i proizvoditi kompost.

Najavljeno je to na današnjoj pressici, na kojoj je direktor Čistoće Vlatko Ivka podsjetio da Karlovčani već odavno imaju mogućnost razdvajanja otpada u reciklažnim dvorištima, a sada već imaju ili će ubrzo imati i takvu mogućnost u svojim zgradama kolektivnog stanovanja ili obiteljskim kućama.

Sve to kako bismo čim više razvrstavali otpad, odnosno, stvarali što manje miješanog komunalnog. Utjecat će to i na cijenu usluge koju ćemo plaćati.

– Mi kroz novi obračun svakako stimuliramo građane Karlovca da razvrstavaju otpad. U fiksnoj cijeni otpada su tri kante – za bio otpad, plastiku i staklo, u varijabilni dio je uključena zelena kanta, za miješani komunalni otpad. Što manje otpada bude u zelenoj kanti, bit će manja cijena naplate. Time stimuliramo ljude na razvrstavanje otpada kako bi se ona hrpa na Ilovcu smanjivala i kako bismo mogli u cijeloj zemlji smanjiti količinu otpada, a odvojeni koristiti u daljnjoj proizvodnji. Glavna svrha je smanjiti količinu otpada u zelenoj kanti, naglasio je Ivka.

A taj varijabilni dio cijene, Čistoćin prijedlog, dostupan na web stranici ove gradske tvrtke, je na javnom savjetovanju idućih mjesec dana. Gradonačelnik Damir Mandić nada se da će, ne samo udruge, nego i građani dati svoje prijedloga i razmišljanja.

– Kad skupimo sve te prijedloge, sugestije, kritike i neke nove inicijative, spremni smo sa svima vidjeti na koji način cijenu, račun koji će doći na kraju mjeseca, učiniti prihvatljivim građanima s jedne strane, a s druge, da sam sustav kao takav funkcionira, napomenuo je Mandić.

Karlovčani bi novu cijenu odvoza otpada trebali plaćati od 1. srpnja. Po prijedlogu, sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela, što bi, prosječno, za kantu od 120 litara, trebalo iznositi 51 + 25 do 30 kuna, bez PDV-a.

Čistoća će, kao i do sad, miješani otpad odvoziti jednom tjedno, no Karlovčani, ako otpada nemaju, neće morati plaćati četiri odvoza mjesečno, nego za onoliko koliko puta posude s otpadom pripreme za odvoz; vrijedit će princip “manje odvoza, manja cijena”.