KABA

EKSKLUZIVNO: Gradnja gradskog prstena u Karlovcu počinje na jesen, prva na redu dionica Krležina – Držićeva

Dugonajavljivana gradnja gradskog prstena u Karlovcu počet će na jesen, odnosno, u zadnjem kvartalu ove godine, ekskluzivno doznaje Trend.

Riječ je o projektu koji predviđa i uređenje Ulice Luščić, sada državne ceste 545.

Gradski prsten bit će građen u fazama, a radovi u prvoj fazi odnose se na dionicu od Krležine do Držićeve ulice.

Iz Hrvatskih cesta, odgovarajući nam na upit, podsjetili su da je dionica užeg gradskog prstena razvrstana u državnu cestu 545, nakon čega su preuzele od Grada Karlovca na upravljanje cestu s pripadajućom dokumentacijom.

– Grad Karlovac ishodio je lokacijsku dozvolu od 12. 06. 2017. godine, koja je stekla svojstvo pravomoćnosti dana 07.07.2017. godine. HC d.o.o. izvršile su promjenu investitora na lokacijskoj dozvoli. Lokacijskom dozvolom predviđeno je fazno građenje predmetne građevine i to: 1. faza – dionica od Krležine do Držićeve ulice i 2. faza – dionica od Držićeve do Šulekove ulice. Hrvatske ceste d.o.o. su sa projektantskom tvrtkom Rijekaprojekt d.o.o. ugovorile izradu svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za dionicu 1. faze užeg gradskog prstena u Karlovcu, duljine cca 530 m (1. faze građevine – dionica od Krležine do Držićeve ulice). U obuhvatu predmetnog zahvata tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Karlovca planira rekonstrukciju vodoopskrbne i izgradnju kanalizacijske mreže. Potpisan je Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih odnosa na građenju dijela državne ceste 545 – dionice užeg gradskog prstena od Krležine ulice do ulice Marina Držića u Karlovcu, između Grada Karlovca, Vodovoda i kanalizacije iz Karlovca i Hrvatskih cesta d.o.o. Za planiranu cestu (1. faza) izdana je građevinska dozvola (08.12.2021.), te je početkom ove godine postala pravomoćna. Planom nabave HC-a za 2022. godinu izgradnja 1. faze užeg gradskog prstena u Karlovcu, duljine cca I=530 m planirana je u IV kvartalu 2022., najavili su iz Hrvatskih cesta.

omicron