Dani draganića

  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca

Pokrenuto je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama odluke u davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca.

Nakon stupanja na snagu Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 6/19), u praktičnoj primjeni pokazali su se određeni nedostaci i mogući pravci poboljšanja predmetne Odluke. Savjetovanje s javnošću traje do 2.  lipnja ove godine.

Iz Grada Karlovca pozivaju građane da se svojim primjedbama i prijedlozima uključe u savjetovanje na poveznici https://www.karlovac.hr/?id=23089&pregled=1