Most preko rijeke Kupe u Blatnici Pokupskoj svečano je imenovan „Mostom 129. brigade HV Karlovac“. Skela u Blatnici u ratnim je danima bila jedina veza mještanima s desne strane Kupe. Danas je na tom mjestu most koji sada nosi ime 129. brigade hv-a.

– Evo nas na ovoj prvoj crti linije obrane koja se protezala od grada Karlovca do kanala Kupa Kupa, a koja je bila zona odgovornosti 129. brigade i u jednom trenutku je bila najduža crta odgovornosti jedne brigade u Domovinskom ratu. Kroz našu brigadu je prošlo više od 2800 branitelja, 28 ih je dalo život te na uspomenu na njih i na sve branitelje koji su dali život za Domovinu ponosno će most nositi ime 129. brigade, rekao je Miroslav Rade, predsjednik Udruge 129. brigade.

Napokon svi mostovi nose imena postrojbi koje trebaju nositi , kazao je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Imenovanje mosta pokrenuto je na inicijativu Temeljnog ogranka HDZ-a Šišljavića.