Medalja gradonačelnika Hrvatskom šumarskom društvu – ogranak Karlovac

Na Zavičajnom odjelu karlovačke gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića održana je još jedna svečana dodjela Medalje gradonačelnika grada Karlovca, ovoga puta Hrvatskom šumarskom društvu- ogranku Karlovac. Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac daruje Zavičajnoj zbirci gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić Karlovac tri knjige vezane za povijest karlovačkog šumarstva.

Hrvatsko šumarsko društvo osnovano je 1846. godine i treće društvo u Europi. Karlovački ogranak najbrojniji je ogranak i svojim aktivnostima je doprinio u promidžbi grada Karlovca koji je  kolijevka hrvatskog šumarstva.

Gradonačelnik Damir Mandić uručio je medalju predsjedniku Ogranka.

Članovi hrvatskog šumarskog društva su tim preko 250 godina sa organiziranim šumarstvom.