Zašto vrtić Kasar u Dugoj Resi još nije obnovljen? Potres i porast cijena materijala usporili proces obnove

U gradskoj vijećnici Grada Duge Rese održana je sjednica tamošnjeg Gradskog vijeće u petak, 24. lipnja. Uz redovna komunalna pitanja vijećnike je zanimalo što je s obnovom Dječjeg vrtića Kasar. 

Zašto vrtić u Kasaru još uvijek nije obnovljen zanimalo je HDZ-ovog vijećnika Zvonka Baranšića.

-Vrtić Kasar je išao u obnovu, da li je nestalo novaca, jesu li Rusi prešli preko toga? Bio je predviđen za ovu pedagošku godinu. Radovi stoje tri mjeseca i nema pomaka i nemamo informacija o čemu se radi. Uz to nije upisano 68 djece u vrtić, možda je to zbog toga što vrtić nije obnovljen?

Obnova vrtića kasni jer su se u projekt morali uključiti i konzervatori, jer je isti oštećen u potresu, to je odužilo proces kao i povećanje cijena materijala, pa predviđena sredstva nisu dostatna za kompletnu obnovu kakva je predviđena projektom, poručeno je s vijećničke govornice.

-O tome u Gradskoj upravi dosta promišljamo. Rebalansom proračuna koji je najavljen za dva i pol tjedna osigurat ćemo sredstva. Radi se o iznosu od milijun i pol kuna te 900.000 kuna koji bi trebali biti sigurno dobiveni. Mi smo morali iznaći dodatna sredstva za dodatne troškove koji su se otkrili za vrijeme energetske obnove nakon potresa, rekla je Katarina Srakočić, zamjenica gradonačelnika.

A što se tiče podatka da nije upisano 68 djece, to nije tako. Djece koju vrtić ima obvezu upisati i čija dva roditelja rade, je ostalo 10, i za njih bi se s trebalo pronaći rješenje, objasnila je ravnateljica vrtića Ana Božić.

-Za novu pedagošku godinu smo ukupno dobili 138 zahtjeva, 99 zahtjeva je za onu djecu koja imaju prebivalište baš na području Duge Rese, 18 zahtjeva je s područja Generalskog Stola, gdje mi imamo područni objekt i 21 je za djecu koja nemaju prebivalište na našem području. To je većinom Općina Netretić, te po jedan zahtjev iz Barilovića, Zagreba i Bosiljeva, objasnila je Božić.