Ogulinska brana u završnim radovima

Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, HEP-a, HŽ infrastrukture, Karlovačke županije, Grada Ogulina te Vodovoda i kanalizacije Ogulin obišli su lokaciju radova na izgradnji retencije na lokaciji Ogulin Hreljinski.

Održan je sastanak na temu izgradnje retencijske infrastrukture u Ogulinu, koja bi preciznije trebala stajati na lokaciji Ogulin Hreljinski u blizini željezničke pruge. Sudionici su utvrdili nužne  korake koje je potrebno poduzeti kako bi i se radovi uskoro priveli kraju. Zadovoljstvo je izrazio Dalibor Domitrović gradonačelnik Ogulina.

– Na dašanjem sastanku bili su vsi dionici koji sudjeluju u realizaciji projekta jednog od najbitnijih projekta za Ogulin, a to je obrana od popalava. Čuli smo da današnjem sastanku da je dinamika radova zadovoljavajuća da smo u photo finishu, da se kreće prema završnim radovima.

Stanovnicima Ogulina poplave, nažalost, nisu strane, stoga je završetak ovih radova od velike važnosti.

Sjećamo se velike poplave 1999. godine, pa i ona 2017. godine, ali od tada na svu sreću nismo imali većih problema. Svakako klimatske promjene i uvjeti koje događaju kroz to prijete Ogulinu dalje. Ova građevina i projekt bit će spas za grad.

Jedan od sudionika ovoga projekta je i Karlovačka županija, sastanak je sazvala Martina Furdek-Hajdin.

Ja se osobno zahvaljujem pošto sam sazvala sastanak, HŽ-u, HEP-u, Vodovodu i kanalizaciji Ogulin, Gradu Oglinu, Hrvatskim vodama i Ministarstvu jer su svi sudjelovali veoma aktivno na sastanku i redovito na projektu. Preostalo nam je godinu i pol satne i dnevne koordinacije,  da se svi projekti koji će biti ugovoreni realiziraju istovremeno i da budu usklađeni, da svi izvođači koji će graditi, izmještati cestu, vodovod i  dalekovod, zaštiti željeznice, ali i samu branu, da budu usklađeni i da nema zastoja u radovima.

Više o tijeku radova rekao nam je Zoran Đuroković generalni direktor Hrvatskih voda.

– Treba reći da su do sada i na ovom mjestu uspješno dovršene dvije faze radova vrijedne i više od 60 milijuna kuna. Od sutra će Hrvatske vode raspisati natječaj za sam pregradni profil, odnosno branu, kao i za nekoliko dana kasnije i za zaštitu željezničke pruge, u vrijednosti od gotovo 100 milijuna kuna.

Zahvaljujući sredstvima Europske unije danas je u Republici Hrvatskog 60 velikih infrastrukturnih projekata u raznim fazama realizacije, a njihova je vrijednost 25 milijardi kuna, a iz Europsku unije dolazi 15 milijardi kuna. Jedan od njih je ogulinska retencija, ističe Mario Šiljeg Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

– Osim njih imamo oko 1 milijardu 350 milijuna kuna za zaštitu od štetnih djelovanja vode, prvenstveno poplava, jedan od njih je ovaj u vrijednosti 180 milijuna kuna. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da se veliki dio provodi u Karlovačkoj županiji, prije svega zahvaljujući intenzivnoj suradnji Karlovačke županije, Ministarstva i jedinica lokalne samouprave.

U sljedećim projektiranjima fondova Europske unije, obrana će od štetnog utjecaja voda doći do izražaja jer smo jedna od zemalja EU, koja po glavi stanovnika ima najveće štete od posljedica klimatskih promjena.