KABA

Uskoro na snagu stupa očinski dopust; očevi svoje pravo mogu koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta

Za nešto manje od mjeseca dana na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Novost u Zakonu je očinski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Očevi svoje pravo mogu koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, navodi Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Za vrijeme korištenja ovog prava, naknada plaće predviđa se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće. Zakonom se povećava i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje, za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako koriste oba roditelja, i to na način da naknada plaće iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ali ne može iznositi više od 225,5% proračunske osnovice odnosno 7.500,13 kuna.

Povećana je naknada plaće tijekom korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena na 110% proračunske osnovice odnosno 3.658,60 kuna i to se odnosi na roditeljski dopust koji se koristi kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta i to za prvo i drugo rođeno dijete te za korištenje prava na dopust za blizance, treće ili svako sljedeće dijete.

Za korisnike koji će na dan stupanja na snagu Zakona biti zatečeni u korištenju prava na novčanu potporu u visini utvrđenoj važećim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama i to prava na korištenje roditeljskog dopusta, dopusta za slučaj smrti djeteta u tijeku korištenja roditeljskog dopusta kao i prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao provedbeno tijelo za ostvarivanje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora će po službenoj dužnosti obračunavati naknade u visini propisanoj novim zakonom, a iz razloga što je navedena novčana potpora za korisnike povoljnija.