Uklanjanje trave iz Korane na Foginovom

Jučer je počela aktivnost uklanjanja trave u koritu rijeke Korane na Foginovom kupalištu. Uklanjanje se obavlja ručno uz podršku ronioca, a aktivnost je u nadležnosti Hrvatskih voda kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći, jer na ovakav način je omogućeno nesmetano korištenje kupališta, odnosno usporen rast trave u koritu.

Bitno je naglasiti da je provedba ovakve aktivnosti provodi ciljano u periodu kada je temperatura vode Korane visoka, a rast trave ubrzan.

Provedba aktivnosti čišćenja trave provodit će se  u popodnevnim satima još danas i sutra.