• September 7, 2022
  • Marta Vuković
  • 0

Učenje u prirodi od sada može biti svakodnevica za Turanjce. Postavljena je učionica na otvorenom, koju čini desetak klupa, stolova i školska ploča. Na izradi su sudjelovali KA-MATRIX, Avadhuta i Eko Pan u suradnji s udrugom Naš Turanj, OŠ Turanj i brojnim volonterima.

Učionica je izrađena kroz projekt Suradnjom i praksom do održive zajednice, kojeg financira EU. Organizatori i suradnici su zahvaljujući donacijama pribavili sav potreban materijal, opremu i okrjepu za sudionike akcije.

Provedbom projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice informiraju se i povezuju lokalne organizacija civilnog društva na području Karlovca, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko – moslavačke županije u cilju pravovremenog i učinkovitog odgovora na potrebe zajednice u kriznim situacijama.

Ukupna vrijednost projekta je malo veća od 470 tisuća kuna.