Na inicijativu županice Martine Furdek Hajdin, a na temelju zaključka sa prethodnog sastanka održanog u srpnju 2022. godine, danas je u Ogulinu održan sastanak na temu praćenja dinamike izrade projektne dokumentacije u dva značajna projekta cestovne infrastrukture. Radi se o izmještanju državne ceste D 6, spoj Novigrad – Lišnica, gdje se uskoro očekuje započinjanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Drugi projekt iznimno je važan za grad Ogulin, a to je nova obilaznica DC 42. Taj je projekt u fazi izrade idejnog projekta, a na današnjem sastanku su usklađivana tehnička rješenja u skladu s lokalnim uvjetima. Nova obilaznica je za Ogulin posebno važna zbog razvoja gospodarstva. Njome se izmješta teretni prometa iz centra grada i povezuju dvije gospodarske zone u Ogulinu.

Današnjem su sastanku, uz županicu Martinu Furdek Hajdin, gradonačelnika Grada Ogulina Dalibora Domitrovića, njegovog zamjenika Danijela Vukelju i suradnike još nazočili načelnik Općine Netretić Marijan Peretić, zamjenica gradonačelnika Duge Rese Katarina Srakočić te gradski pročelnik Duge Rese Mladen Rakočević, kao i predstavnici izrađivača projekata.

Zaključeno je da će sudionici koordinativne sastanke po ovoj temi održavati svaka dva mjeseca.

IZVOR: kazup.hr