SDP-ova Malović boks barijere ocijenila “skupim i besmislenim projektom u režiji HDZ-a” pa vladajuće podsjetila na – fiziku

– Još jedan skup i besmislen projekt u režiji vladajućeg HDZ-a grubo se obio o glavu stanovnika, naših sugrađana, na Brodarcima. Vladajuća ekipa je u neznanju i gluposti ovaj puta premašila samu sebe, ocijenila je SDP-ova Dragica Malović pokušaj obrane od poplava Karlovca boks barijerama punjenim vodom.

U priopćenju vladajućima poručuje da je “bilo dovoljno samo malo osnovnoškolskog poznavanja fizike”.

Krenimo redom:
1) Arhimed: “Svako tijelo gubi na težini onoliko koliko teži istisnuta tekućina!”
2) Tlak u tekućini proporcionalan je visini stupca tekućine. (Ne ovisi o obliku posude.)
3) Tlak u tekućini širi se u svim smjerovima jednako.
Gradonačelniče i gospodo iz HDZ-a ova se tri zakona uče već u 7. razredu osnovne škole a u gimnaziji se računaju i zadaci na osnovu tih postulata.
Posljedica:
Voda koja je natopila zemlju i podvukla se pod boksove koji čine barijeru je stvorila uzgon na dno boksa (ili bilo koje posude u toj situaciji). Sasvim usput tu pojava dobro poznaju građevinari. Građevine na močvarnom i podvodnom terenu se mogu proračunom kontrolirati na uzgon.
Posebni slučaj tog problema su suhi dokovi u brodogradilištima koji se moraju posebno sidriti protiv zaplivavanja.
Idemo dalje:
Uzgon je proporcionalan ro=specifična masa, G=gravitacija i h=visina stupca tekućine.
Kad su vreće ili boksovi punjeni zemljom do visine h i istovremeno postoji izvana stupac vode (rijeke) do iste visine, uzgon boksa će biti = ro × g × h. I tu nema problema jer je ro zemlje nekoliko puta veći od ro vode pa postoji višak težine koji box i dalje pritišće na tlo. (1 kubik zemlje je 3-4 tone dok je 1 kubik vode 1 tona pa postoji pretičak sile težine od 2-3 tone). Kad je boks punjen zemljom neće se pomaknuti.
Ako zemlju u boksu zamijenimo vodom onda se uzgonu suprotstavlja težina vode, dakle isti ro.
Boks će stajati na mjestu dok je razina vode izvan boksa niža od one u boksu. Kad se razine izjednače boks više nema težine.
Da je boks posuda s krutim stijenkama, daljim porastom visine vode izvan boksa, on bi i zaplivao kao brod. To se i dogodilo.
Zemlja u boksovima se ne može zamijeniti vodom.
Na znanje vam gospodo iz HDZ-a i vi bi vodili Grad. Natrag u školu.