KABA

Novi raspored mobilnog reciklažnog dvorišta; građani mogu odložiti manje količine neopasnog i opasnog otpada

Mobilno reciklažno dvorište odnosno kombi vozilo, ovaj će tjedan biti na raspolaganju građanima u mjesnim odborima Mahično-Tuškani i Pokupska Dolina i to danas, Rečica i Šišljavić  u utorak, Zadobarje i Gornje Stative u srijeda, Tušilović i Cerovac Vukmanićki u četvrtak te u petak Ladvenjak – Selišće i Vukmanić.

Raspored sa satnicom građani mogu pronaći na službenim stranicama Čistoće.

-Podsjećamo, u mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti manje količine neopasnog i opasnog otpada. Ukoliko građani neće biti u mogućnosti odložiti svoj otpad u mobilno reciklažno dvorište u dane i vrijeme kad je prema Planu u njihovom mjesnom odboru, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči. Čistoća nastavlja ulaganja u komunalna vozila, te je danas prvi put na terenu novo kombi vozilo – mobilno reciklažno dvorište, za koje je izdvojeno 197 tisuća kuna bez PDV-a, kažu iz tvrtke.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta je ponedjeljak, srijeda, petak i subota od 7 do 15 sati, i utorak i četvrtak od 12 do 20 sati,