KABA

Ministrica Vučković u Plaškom sudjelovala u pošumljavanju

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Nediljkom Dujićem u šumariji Saborsko-Plaški sudjelovala u početku jesenske sadnje 210 hektara nove šume. Sadnja je to u sklopu projekta ‘Karlovac Karst- razminiranje, obnova i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije’. Radi se o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma na projektnom području koje je bilo onečišćeno minsko-eksplozivnim sredstvima i zbog čega nije bilo moguće gospodariti šumama. Projekt je vrijedan nešto više od 241 milijun kuna, a u rasadnicima će se proizvesti gotovo 383 tisuće sadnica hrasta kitnjaka.

– Projekt je rađen u tri faze. Najprije je bila riječ o razminiranju što je bila teška zadaća, a što ima više uloga, ne samo pošumljavanje već i sigurnosnu ulogu. Zatim se prešlo na izgradnju potrebne šumske infrastrukture da bi se danas došlo i do toga da sadimo novu šumu, koja je bila degradirana, stara i nije se mogla obnavljati zbog posljedica rata. U to je pored novca uložen i značajan trud i mene iznimno veseli, rekla je ministrica Vučković.

Voditelj projekta Tomislav Lipošćak kazao je kako je 1700 hektara sada slobodno od mina.

– Na tom dijelu predstoji aktivnost rekonstrukcije šumskih prometnica i biološke obnove šuma, pošumljavanje hrastom kitnjakom na 210 hektara. Aktivnost je to vrijedna 13,6 milijuna kuna.

Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma rekao je kako Hrvatske šume ovim projektom poklanjaju novim generacijama prirodne šume hrasta kitnjaka.

– Od jednog neperspektivnog područja, opasnog područja, mi ćemo kroz par godina dobiti jednu kvalitetnu hrastovu šumu. Cilj je zaštita flore i faune na cijelom području RH.

Ovo je jedna od posljednjih faza razminiravanja područja Karlovačke županije, uvjerena je bila županica Martina Furdek Hajdin.

– 1995. godine na području Karlovačke županije je utvrđeno ukupno 200 kvadratnih kilometara minski sumnjivih područja. Karlovačka županija je jedina županija koja je vlastitim sredstvima ulagala u razminiravanje područja. Još nam je ostalo ukupno 6 općina koja imaju minski sumnjiva područja tako da je ostalo 24 kvadratna kilometra za razminirati. Rijetko tko ima informaciju da je Karlovačka županija najšumovitija i najzelenija, a ovim pošumljavanjem još više doprinostimo zaštiti okoliša i zdravlju stanovnika, zaključila je županica Furdek Hajdin.

 

omicron