KABA

Niži računi za vodu u ožujku, travnju i svibnju

Nova Odluka o cijeni vodnih usluga na snagu stupa od 1. veljače. Njome se varijabilni dio cijene vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smanjuje za 8% za sve kategorije korisnika.

-Sukladno preporuci Vijeća za vodne usluge, kao korisnik Vladinih mjera za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije, kojima država subvencionira dio troška električne energije tvrtki Vodovod i kanalizacija, izvršena je korekcija cijena vodnih usluga koja je u skladu sa dobivenom subvencijom i koja će na snazi biti do 30.4.2023, izvijestili su tvrtke te dodali kako će niže račune za vodne usluge korisnici dobivati u ožujku, travnju i svibnju.