KABA

Iz Vodovoda i kanalizacije najavili nove termine susreta s građanima u vezi radova aglomeracije

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac tijekom trajanja projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ kontinuirano komunicira aktivnosti koje se odvijaju, koristeći pritom sve raspoložive alate: od letaka koje dobiju kućanstva prije obuhvata radova, preko priopćenja i medijskih objava, objava putem weba i društvenih mreža, sastanaka s građanima u suradnji s Vijećima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora te učestalom pojedinačnom komunikacijom sa građanima kako usmeno i pisanim putem, tako i izlascima na teren.

– Upravo smo započeli novi ciklus sastanaka sa građanima. Prvi susret održan je sa stanovnicima Hrnetića, u prisustvu predstavnika Gradske četvrti Drežnik- Hrnetić, Vodovoda i kanalizacije, Grada Karlovca, izvođača radova i nadzora na projektu, javljaju iz Vodovoda i kanalizacije, d.o.o.

Sastanci takvog tipa, gdje je prvenstvena namjera sa većim brojem građana komunicirati daljnji tijek, odnosno, dovršetak radova u okviru projekta nastavljaju se prema rasporedu:

JAMADOL – 7.2. 2023. u 17:00 sati (PROSTORIJE GČ LUŠČIĆ JAMADOL)

DONJA ŠVARČA – 7.2. 2023. u 18:30 sati (PROSTORIJE GČ  ŠVARČA) napomena: projekt Donja Švarča obuhvaća ulice Donja Švarča, Jakšići, Josipa Račića, Kovačićevo brdo, Udbinja

GORNJA ŠVARČA 14.2.2023. u 17:00 sati (PROSTORIJE GČ ŠVARČA) napomena: projekt obuhvaća ulice Riječka, Prilaz Kozjači, Dr. Blaža Lorkovića, Ive Senjanina, Cvjetna, Lipanjska, Gornja Švarča,

MOSTANJE – 21.2.2023. u 17:00 sati (PROSTORIJE  GČ MOSTANJE) napomena: projekt obuhvaća ulice Velebitska, Vranska, Lošinjska, Triglavska, Kalnička, Gorička, Baščinska

MALA ŠVARČA – 21.2.2023. u 18:30 sati (PROSTORIJE MO MALA ŠVARČA)

TURANJ – 28.2. u 17:00 sati (PROSTORIJE GČ TURANJ)

DREŽNIK – 28.2. u 19:00 sati  (PROSTORIJE GČ DREŽNIK-HRNETIĆ)

ZVIJEZDA – 7.3.2023. u 17:00 sati (PROSTORIJE GČ ZVIJEZDA)

KAMENSKO – 14.3.2023 u 17:15 sati (PROSTORIJE MO KAMENSKO)

GORNJE MEKUŠJE – 28.3.2023. u 17:00 sati (DVD GORNJE MEKUŠJE)

Iz Vodovoda i kanalizacije napominju da će u slučaju promjene termina pojedinog sastanka svi biti na vrijeme obaviješteni. Pored susreta u širem sastavu dionika projekta, od idućeg tjedna Vodovod i kanalizacija uvodi tjedne susrete sa građanima iz obuhvata aglomeracije. Na tim sastancima prisustvovat će članovi Jedinice za provedbu projekta Vodovoda i kanalizacije gdje će građani moći pojedinačno dobivati potrebne informacije i odgovore na pitanja vezano za radove, priključenje i slično.

Susreti će se održavati  po sljedećem rasporedu:

TURANJ – UTORKOM od 16:00 do 17:00 sati u prostorijama GČ Turanj

JAMADOL – UTORKOM od 16:00 do 17:00 sati u prostorijama GČ Luščić – Jamadol (počevši od utorka 14.2. jer je za 7.2. već sazvan prvi sastanak sa svim dionicima projekta)

KAMENSKO – UTORKOM od 17:15 do 18:15 u prostorijama MO Kamensko

DREŽNIK – HRNETIĆ – ČETVRTKOM od 16:00 do 17:00 u prostorijama DVD Hrnetić-Novaki (lokacija će se izmjenjivati kad krenu radovi na području Drežnika)

GORNJA ŠVARČA, DONJA ŠVARČA – ČETVRTKOM od 17:15 do 18:15 u prostorijama GČ Švarča

MOSTANJE – ČETVRTKOM od 18:30 do 19:30 u prostorijama GČ Mostanje

GORNJE MEKUŠJE- PETKOM od 16:00 do 17:00 u prostorijama MO Gornje Mekušje

ZVIJEZDA- PETKOM OD 17:15 do 18:15 u prostorijama GČ Zvijezda

 

– Što se tiče Male Švarče, tjedni sastanci uvest će se nakon što počnu radovi. Pozivamo građane da se aktivno uključe i u ovaj oblik komunikacije  sa tvrtkom Vodovod i kanalizacija te se informiraju o svim temama iz domene ovog velikog komunalnog projekta, dodaju iz Vodovoda i kanalizacije.