Obnovljena je Podružnica HSP-a Duga Resa u prostorijama kino dvorane u Dugoj Resi, u nazočnosti Predsjednika HSP-a Nikice Augustinovića. Na sjednici stranke istaknuti su ovogodišnji ciljevi i prioriteti svih ogranaka HSP- u županiji.

Za Predsjednika podružnice izabran je g. Željko Popović, a izabrana su i tijela podružnice;  dva dopredsjednika, tajnik, rizničar, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora.

Nakon izbora zahvaljujući se, u osobno ali i u ime svih izabranih, na povjerenju, g. Željko Popović je istaknuo prioritete u radu Podružnice, a to su: daljnje jačanje Podružnice, osnivanjem ogranaka u svim mjesnim odborima na području Duga Rese, borba za ekološku čistu i privlačnu svima Mrežnicu, razvitak malog i srednjeg poduzetništva, sa akcentom na OPG-ove i obrtništvo. Rad na podizanju svekolikog životnog standarda.

U svom izlaganju ukazao je i na potrebu otklanjanja brojnih poteškoća kojim se suočava Duga Resa, a to su: problemi opskrbe električnom energijom, zastarjela komunalna infrastruktura, nedovoljna osjetljivost gradskih vlasti glede socijalno ranjivih skupina, kao što su mlada i stara populacija, što se očituje u izostanku adekvatnih programa i mjera pomoći mladim obiteljima i zaštite starijim osobama.

Nakon toga, nazočnima se obratio i Predsjednik HSP-a Nikica Augustinović, istaknuvši kako HSP raste na području Karlovačke županije, gdje trenutno djeluju podružnice u 4 grada (Ogulinu, Ozlju, Karlovcu i Dugoj Resi), u pet Općina (Rakovica, Generalskom Stolu, Bosiljevu, Netretiću i Draganiću), te se očekuje osnivanje Podružnica barem u tri Općine (Bariloviću, Josipdolu i Cetingradu), kako HSP na državnoj razini provodi skrb i brigu za svakog hrvatskog čovjeka, te potrebu jače zaštite Hrvata izvandomovinstvu.

Na koncu je g. Augustinović čestitao svima izabranim, te naglasio kako se u budućnosti gradska vlast u Dugoj Resi neće moći zamisliti bez HSP-a, koji će svojim radom i zalaganjem  zasigurno otvoriti nove perspektive razvitka Duga Rese.

Zbor HSP-a u Dugoj Resi završio je druženjem uz pravaško  „ Velebitsko pivo“, u starom pravaškom ozračju,  zajedništva i domoljublja.