KABA

Obnova Gradskog muzeja gotova će biti do kraja lipnja, nakon toga kreće projekt izrade i postavljanje nove muzejske koncepcije

Svoj put prema obnovi Gradski muzej počeo je prošle godine krajem proljeća kada su od Ministarstva kulture i medija dodijeljena bespovratna sredstva od milijun i 450 tisuća eura. Taj je novac osiguran za kompletnu obnovu, koja će trajati do kraja lipnja ove godine. Prvi radovi na zgradi muzeja počeli su prije mjesec dana.

Trenutno se radi na radovima uklanjanja zemlje oko temelja, kako bi se omogućilo dobetoniravanje temelje. Nakon toga provest će se zamjena cijelog krovišta, izvest će se armirano betonska ploča na tavanu. Provest će se tucanje cijele žbuke, odnosno fasade, zato je i stavljena skela kako bi se izvela nova fasada ojačana mrežicom. Provest će se sanacija oštećenih dimnjaka u potresu, sanirat će se sve pukotine i provest će se sanacija stupova atrija, rekla je pročelnica UO za gradnju i zaštitu okoliša, Ana Hranilović Trubić.

Muzeji grada Karlovca trenutno djeluje na preostale tri lokacije – Muzej Domovinskog rata Karlovac-Turanj, Stari grad Dubovac i Galerija Vjekoslav Karas. Stalni postav iz zgrade muzeja na Strossmayerovom trgu preseljen je u muzejske čuvaonice.

-U tijeku je izrada preliminarne muzeološke koncepcije, koju radimo u suradnji s našom vanjskom suradnicom, profesoricom Žarkom Vujić s Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon što napravimo preliminarnu muzeološku koncepciju, koja će odrediti osnovne smjernice, odnosno teme koje će biti u budućem stalnom postavu, radit ćemo koncepciju stalnog muzejskog postava, rekla je ravnateljica Muzeja grada Karlovca, Hrvojka Božić.

Grad Karlovac ulaganje u javne objekte želi potaknuti privatne vlasnike na isto, odnosno obnovu vlastitih objekata u Zvijezdi.

-Spomenička renta je ove godine ostala ista na razini prethodnih godina, ali upravo zbog svih radova. Očekujem da ćemo, pogotovo kad Aglomeracija bude gotova da ćemo u 2024. godini i mi iz svojih općih prihoda povećati te iznose kako bi privatni vlasnici u Zvijezdi imali više mogućnosti za obnovu svojih zgrada, rekao je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

Obnovu, za koju su sredstva osigurana iz Fonda solidarnosti, čeka pet objekata – Gradski muzej, Mala zgrada gradske uprave, KAMOD, Mihalićeva kuća na Gazi i Hrvatski dom. Kako je rečeno na konferenciji za medije, radovi su počeli svugdje, osim na zgradi Hrvatskog doma, kojeg početak radova uskoro očekuje.