Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijelo je odluku o utvrđivanju najpovoljnije ponude po javnom pozivu za kupnju građevinskog neizgrađenog zemljišta na kome je dozvoljena gradnja Centra za starije i nemoćne u Tušmeru.

– Otvorila se prilika. Na nivou Hrvatske raspisan je natječaj za izgradnju Domova za starije i nemoćne. Grad je kontaktirao dosadašnje investitore i oni su se javili na natječaj. Mi od njih otkupljujemo gotovu dokumentaciju koju u vrlo kratkom roku moramo preraditi, odnosno, mora glasiti na Grad. Mora biti sve sukladno sa svim točkama natječaja. Partner na ovom projektu bez kojeg ovo ne može ići jest Županija. Ona daje maksimalnu podršku i bit će ukjučena na sve one projektne zadatke, rekao je Tomislav Boljar, gradonačelnik grada Duge Rese.

Osim pružanja institucijskih oblika skrbi, Centar za starije osobe pružat će i široku paletu raznih usluga izvaninstitucijske skrbi kako bi se starijim osobama omogućilo poboljšanje kvaliteta življenja i što duži ostanak u vlastitom domu. Razvojem usluga podrške u zajednici cilj je prevenirati institucionalizaciju te smanjiti broj ulazaka korisnika u institucije, a uslugu smještaja osigurati za korisnike kojima je neophodna intenzivna i dugotrajna skrb.

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.181.962,97 eura, a najviši 6.138.429,89 eura dok najviša stopa financiranja može iznositi 100% prihvatljivih troškova do najvećeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

– Ono što mi vidimo kao dodatni benefit, a to je suradnja budućeg doma za starije i nemoćne te bolnice za produženo liječenje. Ne znam postoji li takva simbioza u Hrvatskoj da imate bolnicu za produženo liječenje u centru grada i budući dom koji bi trebao niknuti na 500-600 metara zračne linije od te bolnice. To je jedan benefit za bolnicu kao dodatni prihod bolnice i jedan strašan benefit za sve buduće korisnike od svih onih usluga koje mogu koristiti. Puni smo optimizma. Znamo da nas čeka ogroman posao, zbilja zahtjevan posao.Okupili smo i okupit ćemo uski, ali vrijedan tim ljudi, objasnio je gradonačelnik Boljar.

Grad je ocijenio navedeni projekt vrlo značajnim i u interesu za Grad i Županiju te je s obzirom na nedostatak vlastitog zemljišta s gotovom projektnom dokumentacijom gradonačelnik Tomislav Boljar raspisao javni poziv za kupnju građevinskog neizgrađenog zemljišta na kome je dozvoljena gradnja Centra za starije osobe. Javni poziv objavljen je na stranici Grada dana 20.01.2023. godine, a u otvorenom roku pravovremeno je pristigla samo jedna ponuda i to tvrtke Lindbergh Care Duga Resa d.o.o..

Komisija za raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada održala je Sjednicu na kojoj je utvrdila da je ponuda ponuditelja navedene tvrtke pravovaljana, da udovoljava svim uvjetima natječaja te se utvrđuje kao najpovoljnija ponuda na navedenom natječaju.