Novi direktor Gradske toplane, Zdravko Eremić, sada se i službeno predstavio javnosti, a uz to predstavio je ono što je do sada učinjeno u protekloj godini i koji je njegov glavni fokus budućeg poslovanja. Cijene grijanja su i dalje prihvatljive, jedan je to od glavnih zaključaka direktora Eremića.

-Uspjeli smo ugovoriti količinu i cijenu plina do 12. mjeseca ove godine i ta cijena se ne bi trebala mijenjati. Vlada je kroz program subvencija reagirala i ona će kroz taj sustav nadoknaditi tu subvenciju Toplani, odnosno krajnjim korisnicima. Te subvencije su na snazi do 31.3. ove godine, oni smatraju da je to kraj ogrjevne sezone. Kakve će cijene biti dalje to ćemo vidjeti, rekao je direktor Eremić.

Iako ogrjevna sezona zna potrajati i duže od 31. ožujka, ne zna se kolika će se cijena plaćati nakon što prestane subvencioniranje Vlade. U budućnosti će Gradska toplana ići prema sustavu obnovljivih izvora energije, odnosno radit će se na pronalaženju i razvoju geotermalne energije.

-Geotermalna energija i izvori, prva su opcija za uvođenje obnovljivih izvora energije u centralni toplinski sustav grada Karlovca. Na tome radi gradska firma, Geotermika. Nažalost je taj proces jako skup i dugotrajan.

Jedan od najznačajnijih projekata, koji je obilježava prošlu i ovu godinu je revitalizacija vrelovodne mreže. Radovi na obnovi ove godine trebali bi se privesti svome kraju.

-U ovoj godini završavaju radovi na Baniji, i dio Zvijezde do Kupe, to je 2.490 mjera. Na Grupi 2 je najviše odrađeno u prošloj godini, to su radovi na Rakovcu. Inače od tog ugovora je ostalo za napraviti u ovoj godini 780 metara, a 3.000 metara je napravljeno u prošloj, odnosno izveden je do sada 81% trase. Još ostaje dio mimo Tržnice i spoj s Gradskom toplanom, rekao je Zdravko Eremić i dodao kako je na Grabriku i Luščiću odrađeno 26% od ukupnih radova u tom dijelu ugovora. Od ukupno 15.500 kilometara, odrađeno je 36%, odnosno 5.663 metra. U ovoj godini izvođač će morati odraditi 9.921 metar. Projekt obnove vrelovoda iznosi 16,8 milijuna eura.

Gradska toplana trenutno ima 7.752 korisnika, novi dolaze, ali sporadično i u manjem obimu.