Posao statičara je detaljan pregled konstrukcije zgrade, a nakon toga slijedi ocjena. Sve u svrhu sigurnosti stanovnika. Svima nam je poznato ocjenjivanje zgrade crvenom, žutom ili zelenom naljepnicom, no, je li to garancija sigurnosti?

-Ima puno vrsta zgrada. One stare dotrajale mogu se srušiti sutra već same od sebe. Potres u takvim situacijama je samo kap koje prelijeva čašu, rekao je Branko Čordašev, statičar.

Karlovac, Petrinja i Sisak su geološki i seizmički isti prostor. Na spomenutom području nije bilo većih potresa nakon onog u Karlovcu iz 19. stoljeća, sve do petrinjskog 2020. godine. Ovaj posljednji zapravo i nije bio veliko iznenađenje. Za stare zgrade bio je koban.

-Puno je loših zgrada u Karlovcu. Na primjer takve je Zvijezda. Zgrade su stare i loše održavane. Dosta se njih urušilo samih od sebe. Jedina olakotna okolnost jest što tamo nema puno stanara pa zgrade same po sebi nisu tolika ugroza za ljude. Takve zgrade su u potresu  najugroženije. Osim stare gradske jezgre, Karlovac ima još nekoliko upitnih područja. Dotrajalost zgrada i loše održavanje znače da je pitanje trenutka kada bi se zgrada mogla srušiti, a potres je samo okidač. Takve su još Banija i ulica Struga na Gazi.

Noviji kvartovi koji su nastajali nakon Drugog svjetskog rata, a pogotovo oni nakon 1965. su solidne zgrade i nisu ugrožene u slučaju potresa, moglo bi doći isključivo do manjih oštećenja, ali bez potrebe za rušenjem.