Donosimo cjelovito priopćenje od Grada:

Obzirom da niti jedna ponuda nije stigla na otvoreni postupak javne nabave za izvođača radova na obnovi OŠ Dragojle Jarnević, taj je postupak poništen i objavljen novi.

Nabava radova u predmetu: “Obnova zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa – OŠ Dragojla Jarnević” provedena je sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/23) i  Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21, 19/22 i 132/22).

Procijenjena vrijednost nabave bila je 1.851.214,86 EUR bez poreza na dodanu vrijednost, a rok za dostavu ponuda iznosio je osam dana od dana javne objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Otvaranje ponuda je bilo 17. ožujka 2023. i utvrđeno je da nije pristigla niti jedna ponuda.

Zbog toga je postupak poništen, te  objavljen ponovljeni postupak nabave za predmetne radove, s rokom otvaranja ponuda 28. ožujka 2023. godine.