Počele su pripreme za upis djece u vrtiće Grada Karlovca u novoj pedagoškoj godini 2023./2024. Za početak na javnom savjetovanju je Odluka o prednosti upisa djece u vrtiće u kojoj mogu sudjelovati građani i roditelji. Odluka je na savjetovanju do 17. travnja, a sukladno Odluci donijet će se i Pravilnik o upisu i kriterijima za upis kojim će se urediti raspored djece po objektima i programima sukladno kapacitetima.

-Odluka uređuje prednosti pri upisu djece u vrtiće. Novost je što od ove godine prednost ostvaruje dijete koje ima prebivalište ili boravište na području Grada. Do sada su prednost imala djeca čiji roditelji imaju samo prebivalište na području Grada. Nadalje, prednost imaju djeca smještena u udomiteljsku obitelj i ustanove socijalne skrbi, a obuhvatili smo i djecu stranaca sa stalnim boravkom i djecu koja imaju poseban status sukladno odredbama o međunarodnoj zaštiti, kazala je pročelnica UO za društvene djelatnosti Draženka Sila-Ljubenko.

Dodala je i da su djeca koja do 1. travnja navrše četiri godine života također u prednosti. Odlukom su uređeni i definirani kriteriji sukladno zakonskim propisima te su utvrđeni bodovi za upis.

– DV Četiri Rijeke i DV Karlovac na temelju Odluke donijet će Pravilnik o upisu i svim kriterijima, čime će se urediti i raspored djece po objektima i programima sukladno kapacitetima, rekla je ravnateljica DV Karlovac Danka Plavetić.

Nakon Javnog savjetovanja, Odluka će biti usvojena na Gradskom vijeću te potom slijede upisi djece u vrtiće. Ove godine prijave počinju 11. i traju do 19.svibnja.

– Prijave za upise će se obavljati putem Nacionalnog portala e-Upisi tj. portala e-Građani, kao i protekle godine. Dio je to projekta Informatizacije procesa i uspostave elektroničke usluge upisa u odgojno-obrazovne ustanove. Ovim putem lakše je prijaviti dijete, a dovoljna je niska razina sigurnosti, pojasnila je Anita Štefanac, ravnateljica DV Četiri rijeke.

Pozivaju se svi zainteresirane da svojim komentarima i prijedlozima pridonesu formiranju Odluke, a više o bodovanju možete pogledati na stranicama Grada Karlovca.