KABA

Do 16:00 sati glasalo 11,35% od ukupnog broja birača – najveći odaziv u izbornoj jedinici Vukmanić

Dana 16. travnja 2023. godine na području Grada Karlovca održavaju se izbori za članove vijeća 26 mjesnih odbora i članove vijeća 12 gradskih četvrti na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Karlovca (GGK br. 4/23).

Od ukupnog broja birača upisanih u popis birača u 38 izbornih jedinica (45 365 birača) do 16,00 sati na 63 biračkih mjesta glasalo je ukupno 5151 birača ili 11,35% od ukupnog broja birača.

Najveći odaziv birača zabilježen je u izbornoj jedinici Vukmanić, na kojoj je do 16,00 sati glasalo ukupno 85 birača ili 46,20%, a najmanji odaziv zabilježen je u izbornoj jedinici Sjeničak Utinja , u kojoj je do 16,00 sati glasalo 13 birača ili 4,35% od ukupnog broja birača.

omicron