Domovinski pokret po prvi put je izašao na izbore za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Karlovca. Od ukupno 26 mjesnih odbora, ušli su u MO Skakavac, dok su od 12 gradskih četvrti, ušli u njih 5 – GČ Banija, GČ Gaza, GČ Grabrik, GČ Luščić – Jamadol i GČ Rakovac. Vlatko Ivka, županijski predsjednik Domovinskog pokreta, mišljenja je da je izlaznost glasača izrazito mala zbog čega je jako nezadovoljan. Tvrdi da je za promjene u društvu potreban puno veći angažman i da ljudi moraju izraziti svoje mišljenje.

– Želim zahvaliti svim biračima koji su izašli na izbore i podržali Domovinski pokret. Što se tiče izlaznosti, nisam zadovoljan i mislim da bi trebalo više ljudi izaći na izbore, jer samo tako mogu kreirati politiku koja će im voditi njihov mjesni odbor ili gradsku četvrt. Puno ljudi viče da su nezadovoljni, ali kad treba izaći ili kad treba postaviti svoja leđa, tada ih jako malo izađe i ostanu kod kuće, ne žele se uključiti… Ako želimo napraviti bilo kakve promjene i ako želimo stvarati život onakvim kakvim ga želimo, tada se moramo svi angažirati i izaći na izbore. Dakle, reći svoje mišljenje, izjavio je Vlatko Ivka.

Kad su u pitanju rezultati izbora, Ivka ističe sljedeće:

– Što se tiče rezultata Domovinskog pokreta, mi smo po prvi put na izborima za gradske četvrti i mjesne odbore i prema tome, mi smo mlada stranka i zadovoljan sam rezultatima. Uvijek može biti bolje. Praktički, očekivano i mislim da je to u redu s te pozicije, jer kad pogledamo, mi smo praktički na 3. mjestu na listama na kojima smo izašli. Uvijek treba težiti boljem i nadamo se da ćemo drugi put biti još bolji.

Ako će biti potreban glas za većinu, svakako će sagledati sve činjenice i podržati programe koji su slični programima Domovinskog pokreta, te koji će pratiti njihove ciljeve.