KABA

Od 45.365 upisanih birača, jučer ukupno glasovalo 7.408, odnosno 16,38 posto

Na izborima za članove vijeća mjesne samouprave na području Grada Karlovca od 45.365 upisanih birača glasovalo je 7.408, odnosno 16,38 posto. Odaziv je u mjesnim odborima bio od 5,02 posto u MO Sjeničak – Utinja do 55,98 posto u MO Vukmanić. U gradskim četvrtima izlaznost je bila od 10,05 posto u GČ Švarča do 25,76 posto u GČ Gaza.

U vijeća gradskih četvrti birano je po 11 kandidata, a u vijeća mjesnih odbora po 7. Od 132 vijećnička mjesta u vijećima gradskih četvrti, HDZ je osvojio 71, odnosno 53,79 posto, zajednička lista Možemo!-SDP osvojila je 32 mandata ili 24,24 posto glasova,  kandidacijske liste grupe birača 11 mandata ili 8,33 posto glasova, lista AUZ-HSU osam mandata, odnosno 6,06 posto glasova, a po 5 mandata, odnosno 3,79 posto glasova osvojili su HNS-LD i DP.

Od 12 gradskih četvrti, u 10 je većinu mandata osvojio HDZ: Banija, Dubovac, Novi Centar, Luščić-Jamadol, Grabrik, Mostanje, Rakovac, Turanj, Zvijezda i Švarča, u dvije gradske četvrti, Gaza i Drežnik-Hrnetić su većinu mandata osvojile kandidacijske liste grupe birača.

Od 182 vijećnička mandata u vijećima mjesnih odbora, 165 ili 90,66 posto osvojio je HDZ, 7 ili 3,85 posto SDSS, 5 ili 2,75 posto lista grupe birača, 3 ili 1,65 posto HNS-LD i 2, odnosno, 1,10 posto DP.

Od 26 mjesnih odbora, u MO Sjeničak-Utinja većinu je osvojio SDSS, a u MO Borlin grupa birača, dok je HDZ osvojio većinu u 24:  Cerovac Vukmanićki, Gornje Mekušje, Gornje Stative, Gradac, Kablar, Kamensko, Knez Gorica, Ladvenjak-Selišće, Logorište, Mahično Tuškani, Donje Pokupje, Mala Jelsa, Mala Švarča, Orlovac, Pokupska Dolina, Popović Brdo, Rečica, Skakavac, Šišljavić, Tušilović, Velika Jelsa, Vukmanić, Zadobarje i Zagrad Kalvarija Vučjak.

HDZ je u Karlovcu ukupno osvojio 75,16 posto glasova, Možemo!-SDP 10,19 posto, liste grupe birača 5,09 posto, po 2,55 posto  AUZ-HSU i HNS-LD, a DP i SDSS po 2,23 posto.

Rezultati su privremeni budući da teče rok od 48 sati za eventualne prigovore, odnosno žalbe. Nakon objave konačnih rezultata u roku od 30 dana, vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti trebaju održati konstituirajuće sjednice, javila nam je Predsjednica gradskog izbornog povjerenstva Grada Karlovca Danijela Družak Rade.

omicron