izbori_drugi_krug

Na izborima za članove vijeća mjesne samouprave na području Grada Karlovca od 45.365 upisanih birača glasovalo je 7.408, odnosno 16,38 posto. Odaziv je u mjesnim odborima bio od 5,02 posto u MO Sjeničak – Utinja do 55,98 posto u MO Vukmanić. U gradskim četvrtima izlaznost je bila od 10,05 posto u GČ Švarča do 25,76 posto u GČ Gaza.

U vijeća gradskih četvrti birano je po 11 kandidata, a u vijeća mjesnih odbora po 7. Od 132 vijećnička mjesta u vijećima gradskih četvrti, HDZ je osvojio 71, odnosno 53,79 posto, zajednička lista Možemo!-SDP osvojila je 32 mandata ili 24,24 posto glasova,  kandidacijske liste grupe birača 11 mandata ili 8,33 posto glasova, lista AUZ-HSU osam mandata, odnosno 6,06 posto glasova, a po 5 mandata, odnosno 3,79 posto glasova osvojili su HNS-LD i DP.

Od 12 gradskih četvrti, u 10 je većinu mandata osvojio HDZ: Banija, Dubovac, Novi Centar, Luščić-Jamadol, Grabrik, Mostanje, Rakovac, Turanj, Zvijezda i Švarča, u dvije gradske četvrti, Gaza i Drežnik-Hrnetić su većinu mandata osvojile kandidacijske liste grupe birača.

Od 182 vijećnička mandata u vijećima mjesnih odbora, 165 ili 90,66 posto osvojio je HDZ, 7 ili 3,85 posto SDSS, 5 ili 2,75 posto lista grupe birača, 3 ili 1,65 posto HNS-LD i 2, odnosno, 1,10 posto DP.

Od 26 mjesnih odbora, u MO Sjeničak-Utinja većinu je osvojio SDSS, a u MO Borlin grupa birača, dok je HDZ osvojio većinu u 24:  Cerovac Vukmanićki, Gornje Mekušje, Gornje Stative, Gradac, Kablar, Kamensko, Knez Gorica, Ladvenjak-Selišće, Logorište, Mahično Tuškani, Donje Pokupje, Mala Jelsa, Mala Švarča, Orlovac, Pokupska Dolina, Popović Brdo, Rečica, Skakavac, Šišljavić, Tušilović, Velika Jelsa, Vukmanić, Zadobarje i Zagrad Kalvarija Vučjak.

HDZ je u Karlovcu ukupno osvojio 75,16 posto glasova, Možemo!-SDP 10,19 posto, liste grupe birača 5,09 posto, po 2,55 posto  AUZ-HSU i HNS-LD, a DP i SDSS po 2,23 posto.

Rezultati su privremeni budući da teče rok od 48 sati za eventualne prigovore, odnosno žalbe. Nakon objave konačnih rezultata u roku od 30 dana, vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti trebaju održati konstituirajuće sjednice, javila nam je Predsjednica gradskog izbornog povjerenstva Grada Karlovca Danijela Družak Rade.