KABA

Županica Furdek Hajdin idući tjedan odlučuje o proglašenju elementarne nepogode

Gradovi Karlovac i Ogulin te općina Josipdol podnijeli su zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode, a županica će o tim zahtjevima odlučiti idući tjedan. U svibnjskim poplavama na području županije oštećeno je 312 obiteljskih kuća. Najviše poplavljenih kuća, njih 235, je na području Karlovca, a štete na obiteljskim kućama bilježe se i u gradovima Ogulinu i Dugoj Resi te općinama Josipdol, Plaški, Tounj, Rakovica i Barilović. Ukupno je bilo poplavljeno 640 gospodarskih objekata, osam objekata javne namjene te pet i pol tisuća hektara poljoprivrednih površina.

Trenutačno su na raspolaganju 94 isušivača, od toga 75 na području grada Karlovca. Karlovac ide u nabavku još 20 isušivača, a pri tom će županija osigurati polovicu potrebnog novca.

omicron