KABA

Rad HE Lešće u ljetnom periodu

HEP Proizvodnja d.o.o., HE Lešće obvezala se u ljetnom periodu primijeniti kratkoročne mjere za poboljšanje vodnog režima, prilagoditi rad hidroelektrane i o istome informirati stanovnike uz Donju Dobru, javljaju iz Županijskog centra 112 Karlovac.

U nastavku navodimo mjere:

  1. Rad HE Lešće prilagoditi u ljetnom periodu od 01.06. do 15.09. do uspostave trajnog rješenja u nizvodnom toku rijeke Donje Dobre.
  2. Rad HE Lešće u navedenom periodu treba planirati s pola kapaciteta (jedan glavni agregat – 60 m3/s) u večernjim satima kako bi vodni val na Donjoj Dobri putovao tijekom noći do ušća u rijeku Kupu, izuzev situacija sa većim povećanjem dotoka (uslijed ljetnih ekstremnih oborina) ili ugrozom u elektroenergetskom sustavu.
  3. Tablični prikaz plana rada – voznog reda HE Lešće dostavlja se svakodnevno Županijskom centru (ŽC) 112.
  4. Postojeći sustav za obavješćivanje i informiranje stanovništva će se koristiti u situacijama nužnog dnevnog rada HE Lešće putem zvučne ili govorne komunikacije, a sve uz suglasnost ŽC 112 u Karlovcu.
  5. HEP Proizvodnja d.o.o., GHE Gojak je u suradnji sa HEP d.d., Sektorom za informacijsko-komunikacijske tehnologije i HEP Trgovinom d.o.o., Sektorom za kratkoročno upravljanje portfeljem osmislila i razvila aplikativno rješenje u obliku web platforme na vanjskoj Internet adresi https://lesce.hep.hr koja služi za bolje informiranje korisnika rijeke Donje Dobre na način da se u realnom vremenu za narednih 12 sati prikazuje rad HE Lešće, a QR kod pomoću kojeg se pristupa navedenoj adresi postavljen je na znakove upozorenja na nizvodnim lokacijama uz rijeku Donju Dobru