KABA

Grad Karlovac osnovao Vijeće za prevenciju kriminaliteta; predsjednik Vijeća je Mandić, a članstvo je šaroliko

Na sjednici Gradskog vijeća usvojena je odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Karlovca. Vijeće je osnovano u cilju razvoja Programa prevencije kriminaliteta na području Grada, a radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana. Programom prevencije  obuhvaćeno je suzbijanje nasilja u obitelji i maloljetničke delikvencije, sprječavanje kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika, zlouporaba droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje svih drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti građana i imovine.

Vijeće je osnovano na inicijativu PU karlovačke, s kojima gradska uprava i gradonačelnik svakodnevno surađuju. Sigurnost života i imovine svakako je bitan čimbenik kvalitete života za svakoga od nas, a kako kriminalitet predstavlja slojevit društveni problem, jasno je kako se rizična ponašanja i kriminalne radnje mogu spriječiti samo koordinacijom i međusektorskim djelovanjem. U tom kontekstu i ne čudi toliko  prijedlog članstva, a što je vijećnica Dragica Malović na sjednici problematizirala, ustvrdivši kako nije bilo usuglašavanja Klubova zastupnika.

Naime, neki od članova u Vijeće su izabrani na prijedlog gradonačelnika.

– Osobno sam pročelnici Draženki Sili-Ljubenko za članicu predložio Marinu Jarnjević, kao pravnicu, i Dimitrija Birača iz redova oporbe. Moja je logika bila da predložim gospodina Birača za člana jer se i na sjednicama Gradskog vijeća etablirao kao vijećnik koji je upućen u problematiku, kazao je gradonačelnik na sjednici GV-a.

Vijeće je osnovano s 15 glasova ZA i 2 suzdržana iz redova oporbe. Za predsjednika Vijeća potvrđen je gradonačelnik Damir Mandić, Dražen Lauš, načelnik PP Karlovac – Ispostava Vojnić je zamjenik predsjednika Vijeća, a za članove su potvrđeni Davor Boljkovac, načelnik PPRP Karlovac, Mirjana Pogačić, v.d. predstojnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Karlovac, Martina Brajdić Manojlović, ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac, Snježana Žunac, ravnateljica OŠ Turanj, Draženka Sila Ljubenko, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti te vijećnici Dimitrije Birač i Marina Jarnjević. Za tajnicu je izabrana Renata Kučan, inače voditeljica Odsjeka za odgoj i obrazovanje, udruge i socijalnu skrb Grada Karlovca.

Danijel Butala za člana Vijeća predložio je Alenka Ribića, dok je Draženka Sila-Ljubenko za člana Vijeća predložila Darija Greba, pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo. Obojica su potvrđeni kao dodatni članovi Vijeća.

– Nije mi bila namjera nikoga isključiti, a što se tiče vijećnika Ribića i Greba, smatram da su vrijedna nadopuna radu Vijeća, kazao je gradonačelnik Damir Mandić.

Kao osnovne zadaće Vijeća navedeno je mobiliziranje lokalne zajednice, detektiranje problema te pronalaženje raspoloživih resursa za rješavanje istih, kao i predlaganje i provođenje preventivnih programa i akcija te praćenje rezultata.

Način rada  Vijeća utvrdit će se poslovnikom koji se donosi na konstituirajućoj sjednici, a u Odluci o osnivanju navedeno je i da se, ovisno o potrebama, sastav Vijeća može proširiti, na način da će se imenovati privremeni specijalistički timovi radi iznalaženja rješenja za specifičan problem. Sve stručne i administrativne poslove za Vijeće će obavljati Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Rad ovog  povjerenstva trebao bi doprinijeti održavanju povoljnog stanja sigurnosti na području grada Karlovca pod egidom ” bolje spriječiti nego liječiti”, a prevencija ujedno znači i podizanje svijesti o samozaštiti potencijalnih žrtava kaznenih djela te subjektivnog osjećaja sigurnosti građana.

Koliko će Vijeće biti uspješno u svojem radu te kako će izgledati Program prevencije kriminaliteta Grada Karlovca bit će jasnije u nekoliko narednih mjeseci.