Radovi započeti u sklopu ITU projekta i aglomeracije od našeg grada napravili su veliko gradilište. Najgore je u Zvijezdi, gdje mora da nema ulice koja nije u iskopima. No Zvijezda priča i bogatu priču o prošlosti. Svaka ulica fragment je bogate karlovačke povijesti, gdje arheolozi imaju posla s otkrivanjem novih lokaliteta.

Jedno takvo nalazi se u Križanićevoj ulici, lokaciji koja piše zanimljivu povijest jer Križanićeva se tako naziva tek od 1929. godine – do tada je bila poznatija kao Pekarska ulica. U toj je ulici u 19. stoljeću postojala pekara Dominika Tomašića, o čemu znamo iz znamenitog albuma Hinka Krapeka „Grad Karlovac i njegova okolica“. Kažu da je stanoviti Tomašić „znao ispeći biskvit koji je trajao 25 godina.“ U ulici je krajem 19. st. bila  čuvena pekara Nikole Barešića, kasnije Željka Žibrata, Rupčićeva, Pavla Belina, a prvih desetljeća 20. st. bila je poznata pekara Josipa Posude. U Križanićevoj arhitektura pripada klasicističkom periodu, a na ponekim nekretninama nađen je i barokni sloj, kao što je to slučaj s Križanićevom 30.

Radovi koji se trenutno izvode struci i javnosti otkrili su arheološke ostatke kojima se nisu nadali.

– Arheološke ostatke pronašli smo gotovo duž cijele ulice. Istraživanja su se provodila u tri dijela. U gornjem dijelu ulice pronašli smo staru kanalizaciju koja je bila napravljena od cigli i poklopljena kamenom, a dalje smo pronašli ostatke kamene kanalizacije koja je bila lučno nadsvedena. Cijeli taj dio je istražen, napravili smo arheološke snimke, a kasnije ćemo izraditi i modele svega što je sačuvano. Prikupljeni su nalazi i u donjim slojevima, a zanimljivo je to što se na pojedinim dijelovima točno vidi na koje sve načine je postavljanje kanalizacije u kasnijim razdobljima oštetilo arheološka nalazišta, kazala je Iva Alibašić, arheologonja Muzeja Grada Karlovca.

Još nije poznato iz kojeg razdoblja su kamena i ciglena kanalizacija, no pretpostavka jest da se možda radi o 19. stoljeću. No, tek kada svi podatci budu obrađeni moći će se točno datirati nalazište. Arheološko nalazište u Križanićevoj ostat će dokumentirano, a radovi idu dalje – Križanićeva ulica čeka svoje novo ruho.