Tkogod prođe ulicama Karlovca, lako će naići na mnoge zidove zgrada išarane grafitima. Na spomen grafita ljudi obično pomisle upravo na takve negativne primjere vandalizacije, ali to ne mora biti pravilo. Tako je udruga KA-MATRIX svojim je organiziranim aktivnostima uključila srednjoškolce u ciljano ukrašavanje određenih zidova. Projektni voditelj udruge Denis Mikšić objasnio je kako je sve krenulo.

Cijeli projekt je počeo prije nešto više od godinu dana. Uključio je naše članove, ali i učenike karlovačkih srednjih škola, ponajviše karlovačke gimnazijalce. Kroz cijeli set radionica vodio se proces gdje smo došli do ideja što bi se moglo i trebalo, što im se ne sviđa u gradu i što bi trebalo napraviti da grad bude bolji, ljepši i zabavniji. Malim sredstvima i akcijama moglo bi se potaknuti i druge građane i lokalnu samoupravu na ozbiljnije i veće aktivnosti. Organizirali smo različite ulične galerije koje su u jednoj mjeri uključivale uličnu i street-art kulturu, odnosno prenamjenu i uključivanje javnog prostora, objasnio je Mikšić.

KA-MATRIX se zadnjih 15-ak godina kroz neke od svojih projekata djelomično bavi uličnom umjetnošću. Riječ je o preuređenju prostora s elementima poput grafita ili naljepnica. Programi KA-MATRIXA provode se uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH, Zaklade Kultura nova, Grada Karlovca i Karlovačke županije, a tu su i EU sredstva. Dobro su prepoznati od strane grada i lokalne uprave i redovito sudjeluju u aktivnostima vezanima za proslave Dana grada. U planu je da se sljedeće godine ponovi Street-art galerija s obzirom na to da je prethodna galerija potaknula dosta interesa. Za jednu od aktivnosti provedenih s učenicima uključila se i Tehnička škola Karlovac gdje se održala radionica. U Karlovcu su gostovali grafiteri Lunara, Smacka i Linncha koji su uz radionicu napravili i mural na temu Kawasaki 3P. Zagrebački grafiteri su uz pomoć članova udruge KA-MATRIX i gimnazijskih učenika oslikali zid Tehničke škole, a došli su s unaprijed pripremljenom temom vezanom za samu školu.

Mikšić je usporedio planirane radove uličnih umjetnika s vandalizacijom zidova ružnim grafitima i porukama mržnje kojih, nažalost, u Karlovcu ima mnogo. Dok potonje nastaju uglavnom spontano i s namjerom da nekoga uvrijede, profesionalni ulični umjetnici planirano interveniraju u prostor kako bi ga uljepšali.

-Što se tiče vandalizacije kroz neplanirana grafitiranja i šaranja po zidovima, ovo što mi radimo je potpuno drugačije. Ulični umjetnici i grafiteri koji dolaze već imaju unaprijed pripremljen skeč i znaju što će nacrtati. Obično za ovakve veće površine poput zida Tehničke škole im se unaprijed pošalju dimenzije i fotografije tako da se znaju pripremiti, odnosno koliko im treba materijala i koliko ih treba doći, rekao je Mikšić.

Na globalnoj i europskoj razini nekoliko gradova je već krenulo s idejom ciljanog oslikavanja četvrti. Mikšić se osvrnuo na neke od njih i prokomentirao ima li Karlovac potencijal da preobrazi svoje išarane zidove u likovna djela umjetničke vrijednosti. Izdvojen je primjer Vodnjana, malog gradića u Istri nedaleko Pule u kojem su grafiteri organizirano oslikali murale, ali i drugi gradovi.

-Berlin, recimo, Kreuzberg je po tome popularan. Amsterdam je prije nekoliko godina čak otvorio Muzej ulične umjetnosti, tako da tu ima mogućnosti. Daleko da se mi sada možemo uspoređivati s tim svjetskim turističkim metropolama jer tamo turisti dolaze i po nekim drugim poslovima, ali na hrvatskoj karti kao Karlovac – grad grafita i ulične umjetnosti, zašto ne, zaključio je Mikšić.