Blagdan Sveta tri kralja poznat i kao Bogojavljanje po kršćanskoj se tradiciji slavi 6. siječnja, a prikazuje objavu Boga ljudima u obliku Isusa Krista.

Tri kralja, nekada nazvani i mudracima, Gašpar, Melkior i Baltazar spominju se u Evanđelju po Mateju. Došli su se pokloniti Isusu prateći betlehemsku zvijezdu s Istoka. Nosili su tri dara koji imaju svoja značenja: tamjan kao dar za Boga, zlato kao dar za kralja te smirna kao dar za čovjeka.

Kraljevi se ponekad prikazuju kao starac, čovjek srednjih godina i mladić kako bi se prikazalo zajedništvo u religiji bez obzira na godine no osim zajedništva godina prikazuje se i zajedništvo čovječanstva kroz priču da svaki kralj predstavlja jedan kontinent: Aziju, Afriku i Europu.

Bogojavljanje je zapravo blagdan koji se slavi još od  prijelaza s 2. na 3. stoljeće i stariji je od samog Božića, a kao službeni crkveni blagdan slavi se od 4. stoljeća. Također  blagdan Bogojavljanja nam predstavlja završetak božićnog vremena.

Prema kršćanskoj tradiciji postoje dva dana kad je ‘prikladno’ ukloniti božićne ukrase – na blagdan Sveta tri kralja 6. siječnja i na blagdan Svijećnice (Prikazanje Gospodinovo u Hramu) 2. veljače.