Obilježava se 500. obljetnica smrti Marka Marulića – „oca hrvatske književnosti“. Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ njegovu liku i djelu posvetila je tematsku vitrinu.

Marko Marulić rođen je 1450. godine u Splitu, a umro je 1524. godine, također u Splitu. Pisao je djela na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku. Njegovo najpoznatije djelo na hrvatskom jeziku je ep Judita, a na latinskom Davidijade. Najvažniji je hrvatski pisac 15. i 16. stoljeća, tvorac prvog epa na hrvatskom jeziku, humanist europskog formata. Odjeci i utjecaji njegovih djela na hrvatsku, ali i stranu književnost, vidljivi su od početka njegova stvaralaštva pa sve do danas.

Na našem Informativno-posudbenom odjelu jednom mjesečno uređujemo naše staklene vitrine. Obilježavamo razne teme ili neke obljetnice, a danas obilježavamo 500. obljetnicu njegove smrti. Marulić se kod nas često posuđuje, ali uglavnom se radi o epu Judita, koji je na popisu lektire, objasnila je knjižničarka Jasna Lakner.