Novu godinu odlično je otvorio Vlado Cindrić, na međunarodnom turniru u Trzinu. Naime Cindrić je na turniru osvojio vrlo dobro 3.mjesto, Slavku Mataniću je za dlaku izbjeglo finale te su ga puni centri dijelili od osmog mjesta, sa 563 kruga zauzeo je 9.mjesto, a Matija Cindrić je otpucao 551 krug i zauzeo 21.mjesto.