Prije otprilike mjesec dana, ispred SDP-a Karlovac, na aktualnom satu Gradskog vijeća gradonačelniku Damiru Mandiću je postavljeno pitanje na koji način misli olakšati građanima Karlovca odvijanje prometa nakon što uz Karlovačku pivovaru na dionici D6 započne posebna regulacija prometa jednim prometnim trakom.

Posebna regulacija prometa, odnosno odvijanje prometa jednom prometnom trakom postoji na prometnici na Ilovcu odnosno ta je cesta kroz Drežnik prema Mostu grada Alessandrie zatvorena zbog radova na Aglomeraciji, zbog čega su i ta dva alternativna puta prema Karlovcu iz tih dijelova rubnih područja grada izvan funkcije u potpunosti ili u jednom dijelu, uslijed čega će neminovno doći do stvaranja gužvi kako na Ilovcu tako i na Marmontovoj aleji prema Borlinu, posebno u vrijeme odlaska/vraćanja s posla odnosno škole. Osim zbunjenog pogleda gradonačelnika Mandića u smislu kakvo je to sada pitanje, odgovor tada nismo dobili, a građani Karlovca niti do danas nisu dobili rješenje ovog problema, piše u priopćenju Dragica Malović, predsjednica GO SDP Karlovac te nastavlja.

I da preduhitrimo vladajuće, da dobra je stvar što koristimo europske fondove, što se nakon dugo vremena u našem gradu konačno nešto pomiče s mjesta i nešto se gradi, što se uostalom i očekuje od bilo koje vlasti. Međutim, ključno pitanje je kako se odvijaju radovi, kakva je kvaliteta izvedenih radova i u krajnjoj liniji kako oni utječu na živote naših sugrađana? A kako je vidljivo, radovi u našem gradu se odvijaju nekoordinirano, kvaliteti odnosno nekvaliteti odrađenih radova svjedočimo svakodnevno, a o brizi gradske vlasti kako će olakšati promet u gradu uslijed odvijanja radova možemo samo maštati, piše Malović.

Ovim putem SDP Karlovac ponovno poziva gradonačelnika Mandića da odredi alternativni put kojim će se odvijati promet prema Karlovcu iz zapadnih rubnih dijelova grada, na kojem će se promet odvijati dvosmjerno kako bi se smanjile gužve na Ilovcu i Dubovcu/Borlinu ili da se u vrijeme najvećih gužvi osigura regulacija prometa na tim dijelovima grada uz pomoć policije.