IZVOR: Unsplash

Potaknuto učestalim objavama videosnimki koje sadrže eksplicitne scene međuvršnjačkog nasilja i tučnjava u kojima sudjeluju maloljetnici, Vijeće za elektroničke medije izdaje ovu preporuku svim nakladnicima televizije u Republici Hrvatskoj kao i pružateljima elektroničkih publikacija.

Premda maloljetnici, nažalost vrlo često i oni mlađi od 13 godina, uvelike komuniciraju preko društvenih mreža, oni istodobno vrlo često ne razumiju sve posljedice takve online komunikacije. U posljednje vrijeme u hrvatskom medijskom prostoru sve se češće pojavljuju snimke mladih u tučnjavama koje su snimljene mobitelima. Snimke potom dijele s drugima putem društvenih mreža, aplikacija za komunikaciju i na druge načine, pa one često završe na stranicama elektroničkih publikacija hrvatskih medija, a nerijetko i u televizijskim emisijama.

Rizici takvih medijskih objava su ozbiljni, posebice zbog toga što promoviraju nasilje i šalju pogrešnu poruku djeci i mladima da je takvo ponašanje društveno prihvatljivo, te da ih ono može učiniti popularnima i prihvaćenima u društvu. 

Prema mišljenju Vijeća za elektroničke medije, mediji trebaju osvijestiti svoju društvenu poziciju i ulogu, te s aspekta dobrobiti djece i mladih urednički promišljati i donositi odgovorne odluke o prenošenu sadržaja s nereguliranih društvenih mreža i platformi za razmjenu videozapisa. Važno je pri tome imati na umu kontekst u kojem se objavljuje video nekog nasilnog događaja u kojem sudjeluju maloljetnici, opći ton i snagu mogućeg utjecaja na djecu u smislu poticanja na slično ponašanje i populariziranje nasilja. Djeca, a i adolescenti, vrlo često ne mogu apsorbirati ni razumjeti ono što vide u  medijima, kao ni shvatiti posljedice oponašanja nepoželjnih ponašanja. 

Preporukama za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija navodi se da detaljno opisani i prikazani načini vršnjačkog zlostavljanja koji se lako mogu imitirati nisu prikladni za mlađu djecu i one u ranoj i srednjoj adolescenciji. Pri tome se ta preporuka odnosi na utjecaj igranog sadržaja, dok je potencijalni negativni utjecaj objavljivanja video materijala stvarnih tučnjava i međuvršnjačkog zlostavljanja znatno veći od onog u igranom sadržaju, koji, između ostaloga, podliježe i kategorizaciji sadržaja.

Također, u Preporukama za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija navedeno je da bi ovakve stvarne sadržaje trebalo “pažljivije i strože” kategorizirati od tzv. fikcijskih sadržaja. Naime,  objavljivanje ovih borbi samo dovodi do rastuće kolekcije nasilnih maloljetničkih videozapisa na internetu, a njihova široka dostupnost i medijska popularnost doprinosi tome da se nasilje čini normalnim. Stoga je važan korak u obeshrabrivanju mladih od nasilnog ponašanja, ali i snimanja istoga, da profesionalni mediji ne sudjeluju u širenju i popularizaciji takvih snimki.

Također, važno pitanje koje otvara objavljivanje takvih video snimki je pitanje zaštite privatnosti. U budućnosti bi nekoj mladoj osobi takva snimka mogla npr. negativno utjecati na šanse za prijem na posao, odnosno nepromišljene objave na društvenim mrežama mogu kasnije te mlade ljude stajati posla ili reputacije. Snimanje tučnjava u školi ili pokraj škole također predstavlja određeni oblik bullying-a, odnosno fizičkog i verbalnog zlostavljanja koje se drugima pokazuje u obliku – zabave.

Vijeće za elektroničke medije uočava učestale propuste pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničkih publikacija prilikom izvještavanja o događajima u kojima su djeca i maloljetnici žrtve, svjedoci ili počinitelji kaznenih djela.

Vijeće naglašava pozitivnu ulogu medija u senzibiliziranju javnosti o osjetljivim temama kao što su obiteljsko ili vršnjačko nasilje, pitanja odgoja, razvoja djece te problema s kojima se maloljetne osobe susreću u stvarnom ili virtualnom okruženju.

Vijeće skreće pozornost kako medijima tako i ukupnoj javnosti na važan problem sekundarne viktimizacije djece i maloljetnika u situacijama kada su maloljetnici na bilo koji način žrtve kaznenih djela ili su sudjelovali u činu samoubojstva, ubojstva i drugih oblika nasilja kada se izvještavanjem o tim događajima otkriva njihov identitet, bez obzira radi li se o događajima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.