Na održanoj sjednici Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Karlovca razgovaralo se o stanju sigurnosti na području grada, stanju u prometu, nezakonitim migracijama, aktivnostima vezanim uz problematiku nasilja u osnovnim školama te drugim aktualnim temama, poručuju iz Grada.

Na temelju informacija načelnika Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić Dražena Lauša i načelnika Postaje prometne policije Karlovac Davora Boljkovca, stanje sigurnosti na području grada Karlovca može se ocijeniti kao zadovoljavajuće.

Načelnik Davor Boljkovac je istaknuo kako je prema statističkim podacima u 2023. godini zabilježen manji broj poginulih u prometu u odnosu na 2022. godinu,  ali  je istovremeno zabilježen rast broja teško i lako ozlijeđenih osoba, te porast prometnih nesreća.

Što se tiče nezakonitih migracija, njihov broj je u porastu kako u smislu uhićenja migranata tako i u procesuiranju krijumčarenja migranata.

Vezano uz problematiku nasilja u osnovnim školama, istaknuto je da nema evidentiranog porasta što je rezultat kontinuiranog rada s učenicima, suradnje s roditeljima, kao i svim nadležnim institucijama i stručnjacima koji se bave problematikom djece i mladih.

Važno je i dalje aktivno provoditi preventivne programe i druge aktivnosti u cilju jačanja suradnje  i što kvalitetnije komunikacije sa svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava. U tu svrhu je održan i sastanak svih ravnatelja osnovnih škola kojima je osnivač Grad Karlovac s predstavnicima nadležne Policijske postaje Karlovac, kako bi se ta suradnja još više poboljšala, naglasili su u Gradu.