Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU ponosan je na pokazatelje poduzetništva u gradu Karlovcu koji se odnose na 2023. godinu.  U brojkama su svi pozitivni i u trendu rasta. Na području grada djeluje oko 1374 poduzetnika koji su ostvarili povećanje ukupnog prihoda od 21%. Broj poduzetnika se povećao za 10%, broj izvoznika za 13% i izvoz za 19%. Investicije su porasle za 60%, a plaće za 12,7%.

– Imamo veći broj ulagača i u ukupnim iznosima u dugotrajnu imovinu su to značajnija povećanja. Od 2020. do 2023. godine Grad Karlovac je izdao preko 260 građevinskih dozvola i govorimo samo o pravnim subjektima. Tu su neki već dobro poznati i veliki poslovni subjekti na području grada Karlovca kao što su Heineken, Vodovod i kanalizacija, PPK, HS Produkt i sve ostale vrlo uspješne tvrtke, Daniela Peris,  službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice.

Grad Karlovac za poticanje gospodarstva radio je na velikim infrastrukturnim projektima koji će poboljšati javne usluge kao što su npr. vodoopskrba i toplinska energija.

– U 2023. godini, kao i dugi niz godina unatrag, ovaj Odjel je provodio potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima. Donosio je i mijenjao je Grad Karlovac dokumente prostornog uređenja koji će lučiti i nove poduzetničke pothvate, ali i razvoj grada kao osnovni strateški dokument. Također, upravljalo se poljoprivrednim zemljištem kao temeljem poljoprivredne proizvodnje i kapacitetom o čijem korištenju u principu ovisi budućnost razvoja poljoprivrede.

Poduzetnicima su bile na raspolaganju 3 vrste potpora za koje je isplaćeno ukupno 219 000 eura iako je u planiranom proračunu bilo 133 000 eura.

– Najviše zahtjeva je prošle godine bilo za potpore u jačanju konkurentnosti. Dakle, 88 poduzetnika. Sufinanciralo se i pokrivanje troškova zakupa poslovnih prostora koje je koristilo 47 poduzetnika te potpore za sufinanciranje troškova energenata koje je koristilo nekih 34 poduzetnika.

U tijeku je savjetovanje koje se odnosi na Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca za 2024. godinu.