Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić karlovačkoj je županici Martini Furdek Hajdin danas predao ukupno 54 predmeta državne imovine na raspolaganje i postupanje, a radi se o zemljištima, zgradama i poslovnim prostorima. Još treba obraditi 320 zahtjeva, a ministar je istaknuo da će se dio državnih nekretnina prepustiti na upravljanje i gradu Karlovcu.

Nakon što je novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH stupio na snagu početkom godine, predmeti upravljanja dijelom državne imovine prebacuju se županijama i gradovima na daljnje rješavanje. Cilj je omogućiti kvalitetnije upravljanje državnom imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Mi smo uvjereni da ćemo ovim zakonom ubrzati sve ono što je važno ubrzati. Svaki od tih predmeta predstavlja rješavanje određenog projekta koji je značajan za život građana ove županije. Kroz funkcionalnu decentralizaciju, napravili smo i financijsku decentralizaciju jer će uprihođena sredstva u raspolaganju nekretninama dijelom biti prepuštena i jedinicama lokalne samouprave.

Ako županica sa svojom upravom zna upravljati imovinom u vlasništvu Karlovačke županije, ne dvojimo da će jednako tako postupati i s državnom imovinom, istaknuo je ministar Bačić.

Postoji velik broj nekretnina na području naše županije koje se nažalost ne koriste, a u vlasništvu su države. U urbanim dijelovima to su  stanovi i poslovni prostori, ali ima i građevinskih čestica koje bi valjalo aktivirati. Svaka takva nekretnina je ustvari potencijalna investicija.

Ovo je tek prva faza. Još imamo oko 200 takvih predmeta i nešto više od 100 koje su podnijele jedinice lokalne samouprave pa i sama Karlovačka županija.

Računamo, dakle, na nešto više od 400 predmeta. Mi smo ovim zakonom zadovoljni jer smatramo da dovodi do jedne desentralizacije koja je iznimno važna, naglasila je županica.