U srijedu, 7. veljače 2024., u Tehničkoj školi Karlovac za sudionike projekta “Improving knowledge and skills of technician students from Karlovac in Austria” održana je dodjela Europass Mobilnost dokumenata i certifikata organizacije primateljice, Austraininga, o uspješno odrađenoj Erasmus+ mobilnosti. Dokumente je učenicima uručio ravnatelj Ivan Janković koji je prigodnim govorom čestitao učenicima na odgovorno obavljenim pripremnim i radnim zadatcima te na tome što su sebe i svoju školu na svojim radnim mjestima i za vrijeme cijelog boravka u Austriji predstavili u najboljem svjetlu. Upravo zbog tog predanog i savjesnog pristupa, učenicima je uručena i zahvalnica u ime Tehničke škole, a dobili su i promotivne ruksake projekata „STRuKA i TI“ i „KaRijERA i JA“, u skladu s njihovim zanimanjima.


Tehnička škola Karlovac Erasmus+ projekt pod nazivom Improving knowledge and skills of technician students from Karlovac in Austria (projekt br. 2023-1-HR01-KA122- VET-000149740) provodi od srpnja 2023. Radi se o K1 aktivnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odnosno mobilnosti učenika u svrhu učenja. Projektni tim čine ravnatelj Ivan Janković, koordinatorica projekta Helena Jajčević i osoba za mrežnu jezičnu potporu Sandra Tomac Lovasić.

Petnaestorica učenika trećih razreda koji se školuju za zanimanje elektrotehničara, strojarskog računalnog tehničara i tehničara za mehatroniku u pratnji dva nastavnika otputovali su 14. siječnja 2024. godine na mobilnost u Beč, Austrija, gdje su u trajanju od dva tjedna obavljali stručnu praksu.
Učenici sudionici projekta su Lovro Gračan, Lovre Janković, Bruno Novosel, Mislav Vrhovski i Mario Vujić (zanimanje strojarski računalni tehničar), Gabrijel Joha, Jakov Kostelac, David Luketić, Luka Strahinić i Dino Tomac (zanimanje elektrotehničar) i David Arlešić, Roko Matijašić, Benjamin Nuhanović, Eric Stipetić i Mateo Vukelja (zanimanje mehatroničar).

Nastavnice u pratnji učenicima u prvom tjednu mobilnosti bile su Helena Jajčević i Marta Kasun Nahod, a u drugom tjednu Ivana Grgurić i Katica Oršolić. Ishodi projekta Ovakve aktivnosti imaju višestruke i dugotrajne pozitivne učinke na sudionike i organizacije sudionice. Neki od najvažnijih ishoda za naše učenike bit će bolji uspjeh u učenju, bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije, bolja zapošljivost i bolje prilike za napredak u karijeri, jer od svih naših zanimanja baš ova odabrana za naš projekt imaju najmanje praktične nastave u svojoj satnici.  Učenici će također razviti više poduzetnosti,  samostalnosti i samopouzdanja, a kroz pozitivne interakcije s ljudima iz različitih sredina i bolju međukulturnu osviještenost, aktivnije sudjelovanje u društvu i bolju upoznatost s europskim projektom i vrijednostima EU-a. Naša je želja da učenici nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu još više osvijeste važnost cjeloživotnog učenja i sudjelovanja u formalnom, kao i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju.

Po povratku s mobilnosti učenike očekuju evaluacijske i diseminacijske aktivnosti. Svoja iskustva prezentirat će Nastavničkom vijeću, školskim kolegama drugih razreda istih zanimanja, koji bi sljedeće školske godine mogli biti na njihovom mjestu, te široj zajednici putem lokalnih medija.