Povodom obilježavanja Dana europskog broja 112 djelatnici Stožera civilne zaštite Karlovac zajedno s predstavnicima žurnih službi, operativnih snaga i Stožera civilne zaštite Karlovačke županije i Grada Karlovca uspostavili su komunikaciju sa svim žurnim službama i operativnim snagama na području županije. Okupljanje je organizirano na vrhu brda Martinšćak, a voditelj Službe civilne zaštite Karlovac Alenko Hudak detaljnije je objasnio razlog okupljanja.

Danas smo ovdje okupljeni sa svim operativnim snagama iz Karlovačke županije, žurnim službama, hitna medicina, vatrogasci, HGSS i Crveni križ. Okupili smo se povodom obilježavanja Dana europskog broja 112.  U prošloj godini Županijski centar 112 Karlovac imao je preko 35 000 poziva, a od toga je dvije trećine poziva bilo namjensko, ukupno 22 000 poziva. Odnosili su se na 16 000 različitih događaja, sigurnosnih, hitne medicine, vatrogasnih i drugih složenih događaja. Svaki poziv koji zabilježimo na broju 112 je besplatan, snimljen i obrađen te se šalje služba koja na terenu odrađuje svoj posao, rekao je Hudak.

Hudak se osvrnuo i na sustav ranog upozoravanja i upravljanja krizama SRUUK, objasnivši da je implementiran u sustav 112 od prošle godine. Njegova prva primjena bila je u kolovozu 2023. godine slanjem poruka za općine Brdovec i Hlebine zbog moguće poplave, u listopadu za područje Osijeka vezano za tadašnji požar i zagađenje zraka, a u siječnju ove godine na području Karlovačke županije poslane su poruke vezane za moguće snježne padaline. One su se doista i dogodile, ali ne u obujmu koji je prvotno najavljen. Premda su to standardi i poruke uobičajeni za Europu, u Hrvatskoj još nismo posve naviknuti na njih.

S Martinšćaka je uspostavljena radio veza sa svim žurnim službama i operativnim snagama na području Karlovačke županije i time ponovno provjeren sustav komunikacije. Na proslavi je ponovo potvrđeno kako je broj 112 dostupan 24 sata dnevno 365 dana u godini, te kako se na taj broj može dobiti pomoć bilo koje hitne službe, policije, vatrogasaca, hitne pomoći, Gorske službe spašavanja, inspekcija ili nekog drugog, kao što su ronioci ili lovci.