“Pokupski Dubai pravi je raj, zna se da bogat vodom naš je kraj! Stižu maškare, tu je njima naj, zlato vam nose, pa gdje im je kraj?“, najavili su vrijedni i uvijek kreativni članovi KUD-a Sveti Antun Pokupska dolina.

Gradac, Vodostaj, Čurjaci, Donje Mekušje, Husje i Kobilić njihove su lokacije dobrog druženja i vesele atmosfere ove subote. Pridružit će im se i muški članovi koji se inače ne bave folklorom, a čime članice KUD-a još jednom dokazuju da mještani zaista cijene njihov rad. Pokupska dolina poznata je po održavanju tradicije, a posebice po ogromnoj ljubavi prema rijeci Kupi koja čini njihove živote ljepšima i ispunjenijima. Nekad ih je hranila, a danas ih očarava svojom ljepotom.

Poznata pjesma Teške industrije kaže da s tuđom maskom lakše se živi. E, pa vjerujemo da će i Pokupska dolina ove subote stvoriti jednu unikatnu priču vrijednu svakog pamćenja.