Udruga slijepih USKA s 01. ožujkom ove godine započela je s pružanjem usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja u mreži pružatelja socijalnih usluga. U sklopu mreže zaposlena je nova videća pratiteljica Tanja Maraković. Uz dugogodišnju pratiteljicu Sanju Jakić, udruga sada na raspolaganju ima dva videća pratitelja za korisnike, osobe s oštećenjem vida.

Slijepe osobe u svakodnevnom životu imaju veliku potrebu za asistencijom videće osobe. Zadatak videćeg pratitelja je omogućiti slijepoj osobi što samostalnije uključivanje u neki poslovni sastanak ili neobavezan prijateljski razgovor.  Prati slijepu osobu u trgovinu, u poštu ili banku, pomaže zapravo u svim situacijama u kojima je vid neophodan.

Zapošljavanje videćeg pratitelja kroz mrežu pružatelja socijalnih usluga definitivno je jedan veliki korak naprijed i predstavlja veću sigurnost, kako osobi koja se zapošljava, tako i samom korisniku. Do sada su se videći pratitelji financirali kroz razne projekte, odnosno europski i socijalni fond. Na taj način je zaposlena i dugogodišnja pratiteljica Sanja Jakić.

Ovo je za sve nas jedno novo iskustvo, iako mi već neko vrijeme pružamo uslugu videće pratnje. Ima tu puno pripreme, puno posla. Treba prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, pratiti zakone, odlaziti na razne edukacije. Naši članovi prvo odlaze u Centar, tamo moraju ishoditi rješenje o pružanju usluge te izabrati pružatelja usluga. Potom odlaze na dodatna vještačenja i onda dolaze k nama te dobivaju videćeg pratitelja, naglasio je predsjednik USKA-e Mirsad Bećirović.

Za samog asistenta, odnosno videćeg pratitelja iznimno je važno da ima vještinu predočavanja detalja koje percipira putem vida i tumačenja trenutnog konteksta situacije, ponašanja i neverbalnih reakcija drugih osoba. Također je važno da ima puno strpljenja i razvijenu empatiju.

Dugogodišnji sam volonter USKA-e. Volim pomagati ljudima i raduje me kad vidim da mogu nekome unaprijediti život. Velika podrška mi je i sestra Sanja koja u udruzi radi pune tri godine i koja mi je na neki način mentor, istaknula je videća pratiteljica Tanja Maraković.

Naravno, s obzirom na velik broj korisnika, bilo bi poželjno zaposliti još asistenata. Članovi USKE se nadaju da će to biti moguće izrealizirati u godinama koje su pred nama jer kako kažu- videći pratitelji omogućuju im da ponovno vide svijet, samo tuđim očima. To je neprocjenjivo.