Sve više stanovnika iz godine u godinu doseljava se u grad Ogulin. Zadovoljstvo ovim pozitivnim trendom ne skriva ni gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović.

Portal Gradonacelnik.hr je napravio analizu hrvatskih gradova u smislu migracija. Sa zadovoljstvom mogu konstatirati da je prema spomenutoj analizi Ogulin na razini Hrvatske i županije sjajno rangiran.

Podaci za 2022. godinu govore kako je u Ogulinu migracijski saldo pozitivan. Broj doseljenih u 2022. godini iznosio je 318, a broj odseljenih 283, što daje pozitivan migracijski saldo od 35 stanovnika. Ogulin time zauzima drugo mjesto među gradovima u Karlovačkoj županiji i 58. mjesto među gradovima u Republici Hrvatskoj.

Broj doseljenih u Ogulin iz inozemstva u 2022. godini iznosi 98, a broj odseljenih u inozemstvo 61, što daje pozitivan migracijski saldo od 37 stanovnika.

U tablicama koje se nalaze u prilogu prikazano je 10 najboljih gradova u Hrvatskoj po promatranim parametrima.