Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokreće edukativnu kampanju s ciljem osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći u slučaju srčanog zastoja. Besplatne edukacije će se održavati svakog četvrtka od 4. travnja do 23. svibnja, od 18:00 do 19:30 u Edukacijsko simulacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, a za sudjelovanje nije potrebna prethodna najava.

Godišnje u Hrvatskoj dogodi se čak 9000 srčanih udara, a prema crnoj statistici njih manje od 10% bi preživjelo dok dođe hitna. Nakon pružanja prve pomoći, odnosno nakon laičke intervencije, šanse preživljavanja se povećavaju za 50%. Poznavanje tehnika poput vanjske masaže srca, umjetnog disanja i korištenja automatskog vanjskog defibrilatora (AVD-a) je ključno.

-Na obučavanju laika radimo neprekidno od 2012. godine iz osnovnih mjera održavanja života. U sklopu projekta „Pokreni srce – spasi život“ održano je više od 600 edukacija i osposobljeno tisuće građana, a 210 zdravstvenih radnika postali su nacionalni instruktori koji mogu prenositi znanje o oživljavanju i korištenju AVD-a. Cilj nam je da što veći broj ljudi u Hrvatskoj bude pripravan u trenucima kada nekome život visi o niti. Na web stranicama HZHM-a dostupna je karta s dostupnim AVD-om, a samo u Karlovačkoj županiji ima ih 24. Važno je istaknuti da su ove edukacije besplatne i dostupne svima te vještine bi trebali znati svi, pojasnila je prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., ravnateljica HZHM-a.

-Svaki lanac preživljavanja ima četiri karike i ova prva je izuzetno bitna za pacijente u hitnom stanju. Ono što pokušavamo naučiti i educirati ljude u simulacijskom centru je od izuzetne važnosti za preživljavanje, prva karika u tom važnom lancu, dodao je Perica Vucelić, organizator kampanje i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Polaznici će naučiti osnovne mjere održavanja života, tehnike vanjske masaže srca i umjetnog disanja te upotrebu AVD-a. AVD je jednostavan za upotrebu čak i za laike, analizira ritam srca i pruža glasovne upute na hrvatskom jeziku, šaljući električni šok samo kod specifičnih aritmija koje vode do srčanog zastoja.

-Svi mi građani moramo osvijestiti da defibrilatora ima na raznim lokacijama. Smatram da smo odgovorni naučiti rukovati s njim i ovakve edukacije su idealan način za ovladavanje ovom vještinom kojom možemo nekome spasiti život, dodala je Martina Furdek Hajdin, županica Karlovačke županije.

Krajem ovog mjeseca, 30. travnja, obilježava se Nacionalni dan hitne medicine, a ova edukacija je jedan od načina kako obilježiti ovaj važan datum, ali i cijeli mjesec.