Zaklada Nikola Tesla dodijelila je stipendije učenicima, redovitim studentima, mladim znanstvenicima i doktorandima za akademsku godinu 2023./2024. Novčane potpore namijenjene su mladima s područja Grada Karlovca koji su postigli zapaženi uspjeh tijekom obrazovanja i zadovoljili sve uvjete.

Ove godine imamo veći broj kandidata i dijelimo veće stipendije nego prijašnjih godina. Na natječaj se prijavilo 11 kandidata: 4 učenika, 3 studenta i 4 doktoranda, a potporu Zaklade je ostvarilo njih 8. Ove godine iznimno imamo i 2 posebne potpore umjesto stipendija, a radi se o posebnim postignućima dvoje učenika koji zbog svoje dobi nisu mogli biti redovno financirani kroz Zakladu, ali su im uspjesi prepoznati kao iznadprosječni, a uz pomoć Grada odlučili smo dati jednokratnu potporu, rekla je upraviteljica Zaklade Nikola Tesla Renata Kučan.

Upravni odbor je dodijelio stipendije učenicima Miji Findrik, Juliji Mihalić, Bruni Biliću i Maksimu Stankoviću Šprajcu, studentu Gabrijelu Stošiću te doktorandima Mislavu Štefoku, Katarini Matan i Tomislavu Kralju.

Zaklada Nikola Tesla podijelila je 3 doktorske stipendije, što je velika čast za Karlovac. Naš posao je specifičan po tome što imamo ugovore na određeno i nisu velike plaće, a malo se i ulaže u znanost općenito. Smatram da je ovo put prema naprijed i u znanost treba ulagati jer će se to kasnije definitivno vratiti. Trenutno sam dvije i pol godine mladi znanstvenik i ovo je definitivno velika potpora i motivacija za daljnji rad, rekao je asistent na zavarenim konstrukcijama i doktorand na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Mislav Štefok.

Dobitnici stipendija istaknuli su kako svatko ima potencijal za uspjeh ako se trudi i ulaže u sebe, a stipendija je pritom dodatna motivacija. Novčane potpore poticaji su i za daljnje projekte mladim znanstvenicima.

Kao rođena Karlovčanka zahvalna sam što sam dobila ovakvu priliku predstavljati mlade znanstvenike. To je velika čast, a istodobno se podiže svijest od najmanjih nogu da se može ići na doktorat i dobiti stipendija. Važno je ulagati u znanost jer na mladima sve i ostaje, rekla je doktorandica i asistentica na Agronomskom fakultetu Katarina Matan.

Grad Karlovac od početka sufinancira rad Zaklade Nikola Tesla, a od 2021. donatori podupiru Zakladu novčanim sredstvima, robom ili uslugom. Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić najavio je da će se 10. srpnja na rođendan Nikole Tesle u Tesla Experience Centru pozvati prijašnji i sadašnji korisnici financijskih potpora Zaklade, kao i gospodarstvenici i predstavnici privatnog sektora kojima će se predstaviti dosadašnji rezultati.